Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,765
36
224
182
56,442

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 436

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Hồ Văn

Ben

25/10/1987

5,8

TB

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,0

TB khá

Khá

Trương Thị

Bình

19/09/1988

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Trần Việt

Đức

01/06/1987

6,4

TB khá

Khá

6

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

Khá

Trương Thị Dạ

Hậu

25/08/1986

6,7

TB khá

Khá

7,2

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Nguyễn Hữu

Hiếu

05/10/1988

6

TB khá

Khá

5,8

TB

TB khá

5,9

TB

tb khá

Trần Duy

Hùng

10/10/1989

7

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Thái Thị

Huyền

23/05/1988

7,1

Khá

TB Khá

6,7

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Nguyễn Ích

Khánh

04/05/1988

6

TB khá

TB

5,6

TB

TB khá

6,1

TB khá

tb khá

Hồ Thị Đăng

Khoa

01/06/1989

8,3

Giỏi

Tốt

8,4

Giỏi

Tốt

8,4

Giỏi

tốt

Nguyễn Thị Phương

Lan

31/01/1987

6,9

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Nguyễn Thị Mỹ

Lệ

30/10/1988

6,9

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

6,8

TB khá

tb khá

Thái Bình

Minh

23/08/1988

5,8

TB

TB

5,8

TB

TB khá

6,0

TB khá

tb khá

Võ Thị

Nga

22/12/1983

7,1

Khá

Tốt

7,3

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Nhung

24/12/1986

7,2

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Trần Hải

Sơn

12/03/1987

7

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Thơm

01/10/1989

7,2

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Hoàng Thị

Thuý

11/01/1988

8,4

Giỏi

Tốt

8,7

Giỏi

Tốt

8,6

Giỏi

Tốt

Lê Thị

Thuý

02/12/1986

8

Giỏi

Tốt

8,4

Giỏi

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

Trần

Tiến

13/11/1988

6,6

TB khá

TB Khá

6,3

TB khá

TB khá

6,5

TB khá

tb khá

Võ Thị Minh

Toàn

30/04/1986

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Tuyền

22/12/1988

7,4

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,4

Khá

Khá

Võ Nguyễn Hoàng

Uyên

07/02/1988

7

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Hà

Vân

01/02/1988

6,3

TB khá

Khá

6,8

TB khá

TB khá

6,6

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết