Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,739
98
107
124
49,744

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP DU LỊCH
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 485

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Hoàng Thị

Cẩm

25/10/1987

6,6

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Cáp Thị Hồng

Gấm

19/09/1988

7,3

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Hồ Thị

Giang

06/08/1988

7,3

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Thuỳ

Giang

01/06/1987

7,7

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Nguyễn Quang

Hậu

25/08/1986

7

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Hiền

05/10/1988

7,3

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

Hồ Thị

Hoài

10/10/1989

6,4

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

Nguyễn Vương

Hoàng

07/08/1986

7

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Lê Thị

Liến

23/05/1988

7

Khá

Tốt

6,6

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Lê Thị Mỹ

04/05/1988

7,4

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

Trần Thị Thu

Nhi

01/06/1989

6,3

TB khá

Khá

6,4

TB khá

TB khá

6,4

TB khá

Khá

Phan Thị Nhã

Phương

31/01/1987

7,6

Khá

Tốt

8

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Trần Thị

Quyên

30/10/1988

6,5

TB khá

Tốt

7

Khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Tê

Sa

09/03/1987

6,7

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Võ Văn

Sự

01/09/1987

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Tốt

6,3

TB khá

Khá

Lê Thị Mai

Sương

23/08/1988

7

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Lê Trí

Thâm

22/12/1983

6,9

TB khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Hoàng Thị

Thanh

24/12/1986

6,5

TB khá

Tốt

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Tốt

Lê Thị Hoài

Thanh

12/03/1987

6,7

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Đinh Thị Thu

Thảo

29/08/1988

7,4

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Dương Thị

Thơ

01/10/1989

7,8

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Cáp Thị

Thương

11/01/1988

7,2

Khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Dương Thị Hoài

Thương

02/12/1986

6,5

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

Phan Thị

Thuỳ

13/11/1988

7,5

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Ngô Thị Thuỳ

Trang

30/04/1986

7

Khá

Khá

6,9

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

Trần Quang

Trường

22/12/1988

6,7

TB khá

Khá

7,2

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Lê Quang

Tuấn

07/02/1988

7,4

Khá

Xuất sắc

7,7

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Hồ Thị Thu

Vân

01/02/1988

6,8

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết