Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,753
24
212
182
56,430

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP TIN HỌC
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 422

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Hồng

Chuyên

05/11/1986

7,7

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,5

Khá

Khá

Phan Hồng

Danh

03/12/1987

6,5

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,3

TB khá

khá

Đặng Hải

29/04/1989

6,5

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Nguyễn Thanh

13/12/1984

6,7

TB khá

Khá

7,9

Khá

Tốt

7,3

Khá

Khá

Đào Thị

Huyền

15/05/1987

6,1

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

6,6

TB khá

Tốt

Phan Thị

Huyền

22/09/1984

6,7

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Khá

Lê Văn

Khánh

12/08/1989

6,6

TB khá

Tốt

7

Khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Nguyễn Thành

Lâm

06/03/1987

7,5

Khá

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

6,1

TB khá

Tốt

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Lộc

10/09/1986

5,6

TB

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Lê Thị

Luân

29/12/1988

6,8

TB khá

Tốt

7

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Khá

Bùi Mạnh

Lương

06/10/1989

6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Đinh Ngọc

Minh

03/12/1988

6,2

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Nguyễn Đại

Nam

07/07/1982

7,6

Khá

Khá

8,3

Giỏi

Tốt

6,0

TB khá

Tốt

Hồ Thị Bích

Nga

05/01/1988

6,8

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Nguyễn Văn

Nhân

04/09/1984

7,7

Khá

Tốt

8,2

Giỏi

Xuất sắc

6,1

TB khá

Xuất sắc

Nguyễn Văn

Phong

20/09/1989

6,6

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

4,8

Yếu

Khá

Trần

Phú

27/05/1986

5,6

TB

TB

6,8

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Bích

Phương

01/06/1989

8

Giỏi

Tốt

8,8

Giỏi

Xuất sắc

6,5

TB khá

Xuất sắc

Hồ Văn

Sáu

18/10/1989

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Tốt

6,3

TB khá

Khá

Bùi Ngọc

Sỹ

06/06/1987

6,7

TB khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Trần Quốc

Thắng

13/11/1988

6,7

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Hồ Thị

Thuỷ

04/11/1988

6,3

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

6,6

TB khá

Tốt

Trương Thị

Tình

23/12/1989

7,1

Khá

Khá

7,1

Khá

Tốt

7,1

Khá

Khá

Trần Anh

Tuấn

20/07/1989

8,1

Giỏi

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

6,2

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Yến

16/02/1986

7,1

Khá

Khá

7,9

Khá

Tốt

7,5

Khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết