Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,153
98
102
138
58,503

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP ĐIỆN DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
Cập nhật 14/09/2015 Lượt xem 446

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Hồ Sỹ

Bằng

8,0

Giỏi

Tốt

8,6

Giỏi

Tốt

8,3

Giỏi

TB khá

Đàm Duy

Bình

6,1

TB khá

TB khá

6,3

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

TB khá

Lê Quang

Chiến

5,9

TB

TB

5,4

TB

TB khá

5,7

TB

Khá

Khổng Thanh

Dự

6,1

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

TB khá

6,1

TB khá

trung bình

Nguyễn Tiến

Dũng

7,5

Khá

Khá

8,4

Giỏi

Tốt

7,9

Khá

TB khá

Trần Duy

Hải

6,3

TB khá

TB khá

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Vĩnh

Hạnh

6,6

TB khá

TB khá

7,6

Khá

TB khá

7,1

Khá

TB khá

Phạm Văn

Hạnh

6,2

TB khá

TB khá

7,6

Khá

TB khá

6,9

TB khá

Khá

Phan Khắc

Hiền

6,1

TB khá

TB

6,2

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

trung bình

Lê Văn

Hiệp

6,0

TB khá

TB khá

6,7

TB khá

Khá

6,3

TB khá

TB khá

Đào Văn

Hiệu

6,2

TB khá

Khá

7,9

Khá

Khá

7,0

Khá

trung bình

Nguyễn Thế

Hoàng

5,8

TB

TB khá

5,9

TB

TB khá

5,8

TB

Khá

Nguyễn Hữu

Khánh

6,0

TB khá

TB

5,8

TB

TB khá

5,9

TB

TB khá

Nguyễn Xuân

Lâm

5,7

TB

TB khá

5,6

TB

TB khá

5,6

TB

TB khá

Nguyễn Quang

Lành

7,0

Khá

Khá

8,6

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Khá

Phạm Ngọc

5,8

TB

TB khá

6,2

TB khá

TB khá

6,0

TB khá

Khá

Lê Văn

Lộc

6,5

TB khá

Khá

7,6

Khá

Tốt

7,0

Khá

TB khá

Lê Khánh

Long

6,2

TB khá

TB

5,8

TB

TB khá

6,0

TB khá

Khá

Dương Văn

Luận

5,8

TB

TB khá

6,4

TB khá

TB khá

6,1

TB khá

Khá

Nguyễn Quốc

Nghĩa

6,3

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

TB khá

Nguyễn Văn

Nguyên

6,1

TB khá

TB

5,7

TB

TB khá

5,9

TB

TB khá

Nguyễn Hải

Phước

5,9

TB

TB khá

6,6

TB khá

tb khá

6,2

TB khá

tb khá

Thái Hồng

Sơn

6,2

TB khá

TB khá

6,4

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Phạm Văn

Sỹ

6,5

TB khá

TB khá

8,2

Giỏi

Tốt

7,3

Khá

Khá

Lê Quang

Tâm

6,1

TB khá

TB khá

5,8

TB

TB khá

5,9

TB

TB khá

Phạm Công

Tâm

6,0

TB khá

TB khá

5,9

TB

TB khá

6,0

TB khá

TB khá

Phan Văn

Thẩm

6,5

TB khá

TB khá

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Hồ Văn

Thắng

6,2

TB khá

TB khá

6,6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Trương Khắc

Thạnh

6,3

TB khá

TB khá

6,8

TB khá

Khá

6,5

TB khá

TB khá

Lê Công

Thường

6,4

TB khá

TB khá

6,9

TB khá

Tốt

6,6

TB khá

Khá

Nguyễn

Tính

6,0

TB khá

TB khá

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Trần Trọng

Toàn

6,1

TB khá

TB khá

6,5

TB khá

Tốt

6,3

TB khá

Khá

Đỗ Khắc

Triết

6,6

TB khá

Khá

7,6

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Nguyễn

Trung

6,1

TB khá

TB khá

6,6

TB khá

Khá

6,3

TB khá

TB khá

Lê Trường

Vinh

5,6

TB

TB khá

5,5

TB

TB khá

5,5

TB

TB khá

Trần Duy

6,2

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

TB khá

6,2

TB khá

TB khá

Nguyễn Thanh

Xuân

7,4

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết