Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,070
15
19
138
58,420

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP QUẢN TRỊ DU LỊCH
Cập nhật 08/09/2015 Lượt xem 431

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn

Chính

6,1

TB khá

Khá

6,5

TB khá

TB khá

6,3

TB khá

Khá

Lê Thị

Định

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Võ Thị Mỹ

Hạnh

6,7

TB khá

Khá

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Hoa

6,5

TB khá

TB khá

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Lê Thị Hồng

Huế

6,6

TB khá

TB khá

6,5

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Hương

7,3

Khá

Khá

7,7

Khá

Tốt

7,5

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Hương

6,4

TB khá

TB khá

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Hồ Thị Thuý

Hường

6,7

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Thị

Liên

7,3

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Đoàn Thị

Luyến

6,9

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Đỗ Thị Khánh

Ly

6,9

TB khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Phạm Thị

Mai

6,5

TB khá

TB khá

6,8

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Ngô Thị

Minh

6,8

TB khá

TB khá

7,4

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Nguyễn Thị Bảo

Na

6,9

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

6,3

TB khá

Khá

Bùi Thị Thanh

Nhàn

6,7

TB khá

TB khá

7,0

Khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Nguyễn Tri

Nhân

5,8

TB

Khá

6,1

TB khá

Khá

6,0

TB khá

Khá

Lê Thị

Nhung

6,6

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Dương Thị Kiều

Oanh

7,3

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Sang

7,7

Khá

Khá

7,9

Khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Hồ Thị

Sương

6,8

TB khá

Khá

7,6

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Trần Thị

Tâm

6,2

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Hoàng Thị

Thuý

7,2

Khá

Khá

7,1

Khá

Tốt

7,1

Khá

Khá

Nguyễn Thị Huyền

Trang

7,2

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Nguyễn Hữu

Trinh

6,5

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Võ Thị Thành

Trung

7,2

Khá

Khá

7,8

Khá

Khá

7,5

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Tuyền

7,6

Khá

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Kim

Vui

7,6

Khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Ngọc

Xuyến

6,4

TB khá

TB khá

6,1

TB khá

TB khá

6,3

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết