Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,106
51
55
138
58,456

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Cập nhật 14/09/2015 Lượt xem 433

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

Nguyễn Thị

An

6.8

TB khá

Khá

7.5

Khá

Tốt

7.1

Khá

khá

Phạm Thuỷ Thuỳ

Anh

6.2

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Tốt

6.2

TB khá

khá

Hoàng Thị Mỹ

Châu

7

Khá

Khá

7.8

Khá

Tốt

7.4

Khá

tốt

Phùng Thành

Công

6.5

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

tốt

Trần Thị

Duyên

7.3

Khá

Khá

7.8

Khá

Tốt

7.5

Khá

tốt

Hồ Minh

Giang

6.4

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

khá

Nguyễn Thị Diễm

Hương

7.9

Khá

Tốt

8.6

Giỏi

Tốt

8.2

Giỏi

tốt

Hoàng Thị Minh

Huyền

7.4

Khá

Tốt

7.6

Khá

Tốt

7.5

Khá

tốt

Lê Thị Tuyết

Linh

8.2

Giỏi

Tốt

8.6

Giỏi

Tốt

8.4

Giỏi

tốt

Nguyễn Thị Thu

Loan

7.5

Khá

Tốt

8.3

Giỏi

Tốt

7.9

Khá

tốt

Phan Thị Giáng

My

7.1

Khá

Tốt

6.8

TB khá

Tốt

7

Khá

tốt

Trương Thị Hoạ

My

6.8

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

tốt

Phạm Văn

Nam

6.1

TB khá

Khá

6

TB khá

Tốt

6

TB khá

khá

Lê Văn

Ngọc

6.2

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

khá

Nguyễn Thị

Ngọc

6.7

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

khá

Trần Thị

Phụng

7

Khá

Khá

6.7

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

tốt

Phan Như

Quỳnh

6.6

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

khá

Thái Thị Thanh

Thảo

6.2

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

khá

Phạm Thị Lệ

Thuận

7

Khá

Khá

7.7

Khá

Tốt

7.3

Khá

khá

Nguyễn Hữu

Tuấn

6.4

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

khá

Phan Văn

Tùng

6.3

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

khá

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

6.5

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

khá

Phan Thị

Tuyền

6.1

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết