Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,173
118
122
138
58,523

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K4A
Cập nhật 14/09/2015 Lượt xem 458

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

Hồng Thị Thục

Anh

7.4

Khá

Tốt

8.4

Giỏi

Khá

7.9

Khá

khá

Phạm Thị Hồng

Ánh

6.3

TB khá

Tốt

6.1

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Tốt

Nguyễn

Bảo

7.4

Khá

Tốt

6.7

TB khá

Khá

7.1

Khá

tốt

Nguyễn Đình

Bình

7.8

Khá

Tốt

8.2

Giỏi

Tốt

7.9

Khá

tốt

Nguyễn Thị Diễm

Châu

7.2

Khá

Tốt

7.8

Khá

Tốt

7.5

Khá

tốt

Nguyễn Thị Hà

Chi

6.5

TB khá

Khá

6

TB khá

Khá

6.3

TB khá

khá

Nguyễn Thị Tú

Chi

6

TB khá

Khá

5.8

TB

Khá

5.9

TB

khá

Đào

Cường

7.9

Khá

Tốt

7.8

Khá

Tốt

7.9

Khá

tốt

Hoàng Thị

Diễn

6.8

TB khá

Tốt

6.2

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Tốt

Nguyễn Thi Kim

Dung

7.4

Khá

Tốt

7.8

Khá

Khá

7.6

Khá

khá

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

6.4

TB khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.2

TB khá

khá

Trần Thị Thuỳ

Dương

6.6

TB khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.4

TB khá

khá

Nguyễn Thị

Duyên

7.5

Khá

Tốt

8.4

Giỏi

Tốt

7.9

Khá

tốt

Hoàng Thị Hương

Giang

6.5

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Khá

6.6

TB khá

tốt

Nguyễn Thị Thuỳ

Giang

6.6

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

6.6

TB khá

khá

Nguyễn Thị Minh

Giao

6.3

TB khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.2

TB khá

khá

Lê Thị Đăng

6.8

TB khá

Tốt

6

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

tốt

Đỗ Thị Thu

Hải

6.5

TB khá

Khá

6

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

tốt

Lê Thị Thanh

Hải

7.5

Khá

Tốt

8

Giỏi

Tốt

7.7

Khá

tốt

Trần Thị

Hải

6.6

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Khá

6.6

TB khá

khá

Nguyễn Thị Bích

Hằng

6.6

TB khá

Tốt

7.1

Khá

Tốt

6.8

TB khá

tốt

Hoàng Thị

Hạnh

6.8

TB khá

Tốt

6.1

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

tốt

Hà Thị

Hiền

7.7

Khá

Tốt

8.4

Giỏi

Tốt

8

Giỏi

tốt

Nguyễn Văn

Hiếu

7

Khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

6.8

TB khá

khá

Nguyễn Thị

Hoài

7.6

Khá

Tốt

8.5

Giỏi

Tốt

8

Giỏi

tốt

Đỗ Thị Mỹ

Hồng

6.6

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

tốt

Đinh Thị

Huế

7.5

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

7.5

Khá

tốt

Trần Thị Mỹ

Huế

7.2

Khá

Tốt

8.1

Giỏi

Tốt

7.6

Khá

tốt

Nguyễn Thị Thu

Hương

6.8

TB khá

Tốt

6

TB khá

Khá

6.5

TB khá

khá

Hoàng Thị

Huyền

7

Khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

7

Khá

tốt

Nguyễn Thị

Huyền

6.8

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

tốt

Phùng Thị

Huyền

7.5

Khá

Tốt

6.8

TB khá

Khá

7.2

Khá

khá

Trần Thị

Huyền

6.8

TB khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

7.1

Khá

tốt

Nguyễn Thị Thuý

Kiều

6.6

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.4

TB khá

khá

Đoàn Hà

Lan

7.5

Khá

Tốt

7.4

Khá

Khá

7.5

Khá

khá

Hoàng Thị

7.3

Khá

Tốt

6.3

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

tốt

Đoàn Thị Mỹ

Lệ

6.4

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Khá

6.4

TB khá

khá

Nguyễn Thị Thuý

Liễu

6.4

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

khá

Từ Thị

Liễu

6.2

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

tốt

Đinh Thị Mỹ

Linh

7.7

Khá

Tốt

7.7

Khá

Tốt

7.7

Khá

tốt

Nguyễn Thị Quyền

Linh

7.1

Khá

Tốt

6.8

TB khá

Tốt

7

Khá

tốt

Hoàng Thị Tố

Loan

6.7

TB khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.5

TB khá

khá

Lê Mậu

Long

5.7

TB

TB khá

4.3

Yếu

TB khá

5.1

TB

tbk

Lê Thị Quỳnh

Lưu

6.2

TB khá

Tốt

5.7

TB

Khá

6

TB khá

khá

Đoàn Thị

Mai

7.9

Khá

Tốt

8.8

Giỏi

Tốt

8.3

Giỏi

tốt

Nguyễn Thị

Mai

6.2

TB khá

Khá

5.9

TB

Khá

6

TB khá

khá

Nguyễn Thị Thu

Mai

7

Khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

6.7

TB khá

khá

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

6.6

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

khá

Trần Thị Diệu

Mai

6.9

TB khá

Tốt

6.2

TB khá

Khá

6.6

TB khá

khá

Hoàng Thị Kim

Ngân

7.1

Khá

Tốt

6.3

TB khá

Khá

6.8

TB khá

khá

Dư Thị Khánh

Nhi

6.5

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

Khá

6.4

TB khá

tốt

Hoàng Thị

Oanh

7.1

Khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

7

Khá

tốt

Trịnh Thị Thanh

Tâm

6.2

TB khá

Khá

5.7

TB

Khá

6

TB khá

khá

Nguyễn Thị Thanh

Thuý

7.2

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

7.3

Khá

tốt

Nguyễn Thị Hải

Yến

7.7

Khá

Tốt

8.5

Giỏi

Tốt

8.1

Giỏi

tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết