Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,092
37
41
138
58,442

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K4B
Cập nhật 14/09/2015 Lượt xem 448

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

Phạm Thị

Bình

6.8

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Thái Thị Hồng

Dẫn

7.6

Khá

Tốt

7.8

Khá

Tốt

7.7

Khá

Tốt

Trần Thị

Hoè

6.5

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Thanh

Loan

6.7

TB khá

Khá

6

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

Đỗ Thiên

Lực

7.4

Khá

Tốt

7.7

Khá

Tốt

7.5

Khá

Tốt

Đoàn Thị Thanh

Na

7.2

Khá

Tốt

7.3

Khá

Khá

7.2

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Nguyệt

Nga

7

Khá

Khá

6.9

TB khá

Tốt

7

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Thanh

Nga

6.7

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Khá

Dương Thị Như

Ngọc

6.4

TB khá

Khá

5.8

TB

Khá

6.2

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Nguyệt

7.3

Khá

Tốt

6.2

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Trần Thị

Nguyệt

7

Khá

Tốt

6.6

TB khá

TB khá

6.8

TB khá

Khá

Phạm Thị Thanh

Nhàn

6.9

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

Đỗ Thị Mỹ

Nhi

7.5

Khá

Khá

7.8

Khá

Tốt

7.6

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Tú

Nhi

7

Khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Khá

Trương Thị Phương

Nhi

6.4

TB khá

TB khá

6.3

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Huyền

Nhung

7

Khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Ngọc

Nhung

6.7

TB khá

Khá

6.9

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Phạm Thị Hồng

Nhung

6.4

TB khá

Khá

5.8

TB

TB khá

6.1

TB khá

Khá

Văn Thị

Oanh

7.4

Khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

7.1

Khá

Khá

Hoàng Thị

Phận

7.3

Khá

Tốt

7.8

Khá

Tốt

7.5

Khá

Tốt

Lê Văn

Phong

8.2

Giỏi

Tốt

8.9

Giỏi

Tốt

8.5

Giỏi

Tốt

Trương Thị

Phúc

7.2

Khá

Khá

5.8

TB

Khá

6.6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Kim

Phụng

6.9

TB khá

Khá

6

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Lê Minh

Phụng

7.4

Khá

Tốt

6.2

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

Lê Thị Thu

Phương

7.6

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

7.5

Khá

Tốt

Lê Thị Ngọc

Phượng

7.3

Khá

Tốt

7

Khá

Khá

7.1

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Phượng

7.8

Khá

Tốt

9.4

Xuất sắc

Tốt

8.5

Giỏi

Tốt

Hồ Ngọc

Quy

6.9

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Sáu

6.5

TB khá

TB khá

6

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Khá

Lê Thị

Sương

6.6

TB khá

Khá

 

 

 

 

 

 

Lê Thị

Sương

6.3

TB khá

TB khá

5.9

TB

Khá

6.1

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

6.2

TB khá

TB

5.8

TB

Khá

6.1

TB khá

Khá

Lê Thị Phan

Thanh

6.9

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Tốt

Hồ Thị Phương

Thảo

7.2

Khá

Tốt

6.5

TB khá

Khá

6.9

TB khá

Khá

Trần Thị Thu

Thảo

6.9

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

Võ Thị Thanh

Thảo

8.1

Giỏi

Tốt

8.7

Giỏi

Tốt

8.4

Giỏi

Tốt

Lê Mậu

Thịnh

6.8

TB khá

Khá

6.1

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Thu

6.2

TB khá

Khá

5.7

TB

Khá

6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Lệ

Thu

7.1

Khá

Tốt

6.3

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Thuý

6.8

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Thanh

Thuý

7

Khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

Trương Thị

Thuý

6.7

TB khá

Khá

7

Khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Phương

Thuỳ

7.2

Khá

Tốt

7.7

Khá

Khá

7.4

Khá

Tốt

Dương Thị

Thuỷ

6.6

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Thuỷ

6.6

TB khá

Khá

7.5

Khá

Khá

7

Khá

Khá

Trần Thị

Thuỷ

7.4

Khá

Tốt

7

Khá

Tốt

7.2

Khá

Tốt

Trần Thị Bích

Trâm

6.7

TB khá

Tốt

6

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Cúc

Trang

6.8

TB khá

Tốt

6.1

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Huyền

Trang

7.6

Khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

7.2

Khá

Khá

Nguyễn Thị Huyền

Trang

6.2

TB khá

TB khá

5.8

TB

TB khá

6

TB khá

TB khá

Phạm Thị Thuỳ

Trang

7.8

Khá

Khá

6.8

TB khá

Tốt

7.4

Khá

Khá

Trương Nhơn

Trang

7.9

Khá

Tốt

7.9

Khá

Tốt

7.9

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Thanh

Truyền

7

Khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

Lê Thị Tú

Uyên

7.2

Khá

Tốt

6.3

TB khá

Tốt

6.8

TB khá

Tốt

Lê Thị Ái

Vân

7

Khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Lê Thị Thuỳ

Vân

6.7

TB khá

Khá

5.5

TB

Khá

6.2

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Ngọc

Vân

6.9

TB khá

Khá

5.7

TB

Khá

6.4

TB khá

Khá

Trần Thị

Vân

7.1

Khá

Tốt

7

Khá

Khá

7.1

Khá

Khá

Phạm Thị Lan

Phương

6.9

TB khá

 

6.1

TB khá

khá

6.5

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết