Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,189
129
138
138
58,539

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K4C
Cập nhật 14/09/2015 Lượt xem 412

Họ và tên

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

HỌC LỰC

RÈN
LUYỆN

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

ĐIỂM

XẾP
 LOẠI

Trần Thị Lan

Anh

6.6

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Tốt

6.6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Châu

7.2

Khá

Tốt

6.5

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

Châu Đình

Đạt

8.3

Giỏi

Tốt

8.3

Giỏi

Tốt

8.3

Giỏi

Tốt

Nguyễn Thị

Diệp

6.9

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Khánh

Diệu

6.7

TB khá

Khá

6

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

Tốt

Ngô Thuỳ

Dung

7.1

Khá

TB khá

7.2

Khá

Tốt

7.1

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Phương

Dung

7.1

Khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

6.9

TB khá

Khá

Võ Thị

Gái

7.4

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Cẩm

Giang

7.1

Khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Hằng

7.2

Khá

Khá

6.7

TB khá

Tốt

7

Khá

Tốt

Đỗ Thị Mỹ

Hạnh

6.2

TB khá

TB khá

6.4

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Khá

Lý Thị

Hạnh

7.2

Khá

Khá

8.4

Giỏi

Tốt

7.7

Khá

Tốt

Phan Thị

Hạnh

6.5

TB khá

TB khá

6.2

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

Hoàng Minh

Huệ

7.6

Khá

Tốt

7.1

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

Nguyễn Minh

Hưng

6.3

TB khá

Khá

5.4

TB

Khá

5.9

TB

Khá

Nguyễn Thị

Hương

6.9

TB khá

Tốt

6.4

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Tốt

Lê Viết

Huy

6.5

TB khá

Khá

5.8

TB

Khá

6.2

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Xuân

Huyền

7

Khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

Lê Thị Thuý

Kiều

7.5

Khá

Tốt

6.7

TB khá

Tốt

7.1

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Hồng

Liên

6.6

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

Tốt

Thái Thị

Liên

6.7

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Lê Thị Diệu

Linh

6.7

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Trần Thị Tố

Loan

6.5

TB khá

TB khá

5.8

TB

Khá

6.2

TB khá

Khá

Phan Thị

Mai

7.2

Khá

Khá

6.5

TB khá

Tốt

6.9

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Hằng

Mến

6.9

TB khá

Khá

5.4

TB

Khá

6.2

TB khá

Khá

Trịnh Thị Ngọc

Minh

6.7

TB khá

TB khá

5.9

TB

Khá

6.4

TB khá

Khá

Đặng Thị

Nhân

7.6

Khá

Tốt

8.7

Giỏi

Tốt

8.1

Giỏi

Tốt

Văn Thị Mỹ

Nhung

6.7

TB khá

Khá

5.7

TB

Khá

6.3

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Quý

6.4

TB khá

Khá

5.6

TB

Khá

6.1

TB khá

Khá

Nguyễn Thanh

Sang

6.3

TB khá

TB khá

5.6

TB

Khá

6

TB khá

Khá

Hồ Thị

Sáu

7.4

Khá

Tốt

7.3

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

Lê Thị Hoa

Sứ

7

Khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Sử

6.7

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.6

TB khá

Khá

Văn Thị

Sương

6.5

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Nguyễn Đạo

Tài

7

Khá

Khá

6.3

TB khá

Tốt

6.7

TB khá

Tốt

Nguyễn Phương

Thảo

7.1

Khá

Tốt

7.7

Khá

Tốt

7.4

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Thìn

6.6

TB khá

Tốt

6.3

TB khá

Tốt

6.5

TB khá

Tốt

Trần Thị

Thoan

6.6

TB khá

Khá

6.8

TB khá

Khá

6.7

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Thuý

6.3

TB khá

TB khá

6.2

TB khá

Khá

6.2

TB khá

Khá

Lê Thị

Thuỷ

8.1

Giỏi

Tốt

8.3

Giỏi

Tốt

8.2

Giỏi

Tốt

Võ Thị

Thuỷ

7.1

Khá

Khá

6.9

TB khá

Khá

7

Khá

Khá

Lê Thị Thuỷ

Tiên

6.6

TB khá

Khá

6.3

TB khá

Khá

6.5

TB khá

Khá

Lê Phúc

Toàn

7.6

Khá

Tốt

7.9

Khá

Tốt

7.7

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Trang

6.4

TB khá

TB khá

6.4

TB khá

Khá

6.4

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Tứ

7.1

Khá

Tốt

6.8

TB khá

Tốt

7

Khá

Tốt

Mai Thị Cẩm

Vân

7.3

Khá

Tốt

7

Khá

Tốt

7.2

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Hồng

Vân

7.4

Khá

Khá

7.1

Khá

Tốt

7.2

Khá

Tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết