Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,750
21
209
182
56,427

Liên kết

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 06 NĂM 2015
Cập nhật 15/06/2015 Lượt xem 511

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

                                                                                                                                                                                                                 

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

  1.  

Nhân viên kinh doanh;

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn; Nhân viên  bán hàng

QTKD

Du lịch

Theo thỏa thuận

21

Tỉnh Quảng Trị

  1.  

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

13

Tỉnh Quảng Trị

  1.  

Nhân viên bảo trì, xây lắp

Điện

Theo thỏa thuận

22

Tỉnh Quảng Trị

  1.  

HCVP

HCVP

Theo thỏa thuận

7

 

  1.  

Thiết kế Web

Ngành CNTT

Theo thỏa thuận

4

 

Tổng cộng

67

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

 

 

 

 


 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết