Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,742
13
201
182
56,419

Liên kết

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 4 NĂM 2014
Cập nhật 30/05/2014 Lượt xem 693

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

Quảng Trị, 15  tháng 04  năm 2014

THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 4 NĂM 2014

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

1

Nhân viên kinh doanh;

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.

QTKD

Du lịch

Theo thỏa thuận

62

Tp.Đông Hà

Hướng Hóa

2

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

13

Tp.Đông Hà

 

3

Nhân viên Bán hàng; Thủ kho

Ngành Kế toán.

Theo thỏa thuận

3

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Tổng cộng

78

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết