Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,009
29
103
365
56,686

Liên kết

THÔNG TIN VIỆC LÀM THÁNG 11 NĂM 2013
Cập nhật 24/12/2013 Lượt xem 730

THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

Nhân viên kinh doanh

QTKD

Theo thỏa thuận

15

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

5

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, đầu bếp.

Du lịch

Theo thỏa thuận

12

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Kỹ thuật máy tính

Tin hoc

Theo thỏa thuận

9

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Nhân viên bảo trì, xây lắp

Điện

Theo thỏa thuận

2

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

CN xây lắp đường dây điện

Điện

Theo thỏa thuận

20

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Tổng cộng

63

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết