Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,036
25
130
365
56,713

Liên kết

Thông báo tuyển dụng tháng 12 năm 2013
Cập nhật 24/12/2013 Lượt xem 664

THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH

 

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

Nhân viên kinh doanh

QTKD

Theo thỏa thuận

18

Tp.Đông Hà

Hướng Hóa

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

18

Tp.Đông Hà

Hướng Hóa

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, đầu bếp.

Du lịch

Theo thỏa thuận

18

Tp.Đông Hà

Hướng Hóa

Nhân viên bảo trì, xây lắp

Điện

Theo thỏa thuận

4

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Tổng cộng

58

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết