Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,002
22
96
365
56,679

Liên kết

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 5 NĂM 2014
Cập nhật 30/05/2014 Lượt xem 666

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

Quảng Trị, 15  tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 5 NĂM 2014

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

Nhân viên kinh doanh;

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.

QTKD

Du lịch

Theo thỏa thuận

10

Tp.Đông Hà

 

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

18

Tp.Đông Hà

 

Thiết kế Web

Ngành CNTT

Theo thỏa thuận

20

Tp.Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị

Tổng cộng

48

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết