Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,995
15
89
365
56,672

Liên kết

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 9 NĂM 2014
Cập nhật 22/09/2014 Lượt xem 619

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

Nhân viên kinh doanh;

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.

QTKD

Du lịch

Theo thỏa thuận

31

Tp.Đông Hà

 

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

2

Tp.Đông Hà

 

Thiết kế Web

Ngành CNTT

Theo thỏa thuận

3

Tp.Đông Hà

 

Kỹ thuật Điện

Ngành Điện

Theo thỏa thuận

10

Tp.Đông Hà

 

Tổng cộng

46

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết