Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,763
34
222
182
56,440

Liên kết

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CHO HỌC SINH THÁNG 8 NĂM 2014
Cập nhật 03/09/2014 Lượt xem 579

 

Trình độ Tuyển dụng: Trung cấp

 

TT

Vị trí tuyển dụng

Ngành

Lương

Số lượng

Nơi làm việc

1

Nhân viên kinh doanh;

N/v Lễ tân; Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn; Nhân viên  bán hàng

QTKD

Du lịch

Theo thỏa thuận

30

Tp.Đông Hà

Hướng Hóa

2

N/v Kế toán

Kế toán

Theo thỏa thuận

83

Tp.Đông Hà

Hải Lăng

 

Tổng cộng

113

 

 

Học sinh, Sinh viên có nhu cầu việc làm liên hệ với các số máy sau:

TK.BGH (053)    3561319 

P.Hành chính:  3561355 

P.QLHS-SV :    6520128

Website: www.mailinhqt.edu.vn

Email: mailinhquangtri@gmail.com

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết