Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,044
29
138
365
56,721

Liên kết

DSHV được cấp chứng chỉ Anh văn B - Khóa kiểm tra ngày 28/9/2014
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 620

Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-TTML ngày 10/10/2014
của Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mai Lĩnh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Kết quả kiểm tra
(theo thang điểm 100)

Xếp
loại

Nghe

Nói

Đọc hiểu

Viết

Điểm
TB

1

Phạm Đức

Anh

21/11/1987

Quảng Trị

18.0

5.0

26.0

14.0

6.3

Trung bình

2

Nguyễn Hữu

Chí

26/01/1993

Quảng Trị

18.0

5.0

25.0

14.0

6.2

Trung bình

3

Lê Văn

Diếp

12/08/1995

Quảng Trị

18.0

6.0

31.0

14.0

6.9

Trung bình

4

Lương Sơn

Đông

03/03/1991

Quảng Trị

18.0

5.5

27.0

15.0

6.6

Trung bình

5

Bùi Hữu

Đức

18/07/1985

T.T.Huế

18.0

5.0

25.0

14.0

6.2

Trung bình

6

Trần Thị Thùy

Dương

15/10/1987

Quảng Trị

20.0

7.0

32.0

19.0

7.8

Khá

7

Đồng Thị Linh

Giang

04/02/1994

Quảng Trị

7.0

5.0

26.0

16.0

5.4

Trung bình

8

Nguyễn Hữu

Giáp

13/05/1994

Quảng Trị

7.0

5.0

26.0

16.0

5.4

Trung bình

9

Nguyễn Hữu

12/03/1988

Quảng Trị

8.5

6.0

23.0

17.0

5.5

Trung bình

10

Nguyễn Văn

Hòa

30/04/1994

Quảng Trị

18.0

5.0

27.0

15.0

6.5

Trung bình

11

Thái Bảo

Hoàng

25/12/1984

Quảng Trị

19.0

7.0

32.0

27.0

8.5

Giỏi

12

Phạm Ngọc

Long

20/09/1991

Quảng Trị

18.0

7.0

29.0

18.0

7.2

Khá

13

Nguyễn Thị

Lưu

19/10/1980

Quảng Trị

18.0

5.0

27.0

16.0

6.6

Trung bình

14

Võ Thị

Ngọc

24/11/1994

Quảng Trị

20.0

8.0

32.0

24.0

8.4

Giỏi

15

Mai Thị Hồng

Oanh

08/03/1995

Quảng Trị

8.5

5.0

20.0

16.0

5.0

Trung bình

16

Hoàng Nhật

Phát

15/09/1994

Quảng Trị

8.5

5.0

27.0

15.0

5.6

Trung bình

17

Trương Thị Hoài

Thanh

15/04/1988

Quảng Bình

20.0

6.0

32.0

18.0

7.6

Khá

18

Dương Thị

Thẻo

07/05/1994

Quảng Trị

19.0

4.0

29.0

14.0

6.6

Trung bình

19

Trần Hữu

Thưởng

10/03/1996

Quảng Trị

20.0

5.0

30.0

14.0

6.9

Trung bình

20

Lê Thị

Trang

22/03/1992

Quảng Trị

10.0

7.0

26.0

21.0

6.4

Trung bình

21

Mai Thị

Trang

30/07/1995

Quảng Trị

8.5

5.0

25.0

14.0

5.3

Trung bình

22

Lê Văn

Viễn

02/10/1962

Quảng Trị

16.0

5.0

26.0

15.0

6.2

Trung bình

23

Nguyễn Minh

Thiện

12/09/1990

Quảng Trị

8.0

6.0

22.0

16.0

5.2

Trung bình

24

Trần Văn

Thắng

24/04/1988

Quảng Trị

20.0

4.5

32.0

19.0

7.6

Trung bình

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết