Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,775
46
234
182
56,452

Liên kết

DSHV được cấp chứng chỉ Tin học B - Khóa kiểm tra ngày 25/01/2015
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 732

Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTML ngày 31/01/2015

của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mai Lĩnh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Kết quả kiểm tra

Xếp
loại


thuyết

Thực
hành

Điểm
TB

1

Lê Thị Minh

Cảnh

01/12/1972

9.0

5.5

7.3

Trung bình

2

Nguyễn Phương

Duy

27/05/1991

6.0

6.0

6.0

Trung bình

5

Nguyễn Thanh

Hưng

19/06/1994

7.5

6.0

6.8

Trung bình

6

Hoàng Thị Thu

Hướng

06/01/1991

9.0

6.5

7.8

Khá

8

Hồ Thị

Lành

20/03/1991

8.0

7.0

7.5

Khá

9

Nguyễn Thị Thùy

Liên

20/12/1990

8.5

5.5

7.0

Trung bình

10

Nguyễn Thị

Ly

10/12/1988

8.5

5.0

6.8

Trung bình

11

Lê Thị

29/09/1979

8.0

7.0

7.5

Khá

12

Hàn Thị

Minh

02/12/1981

9.0

5.5

7.3

Trung bình

15

Lê Thị Thu

Sương

22/08/1993

9.5

5.5

7.5

Trung bình

16

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

12/06/1980

8.0

6.0

7.0

Khá

17

Nguyễn Thị

Thao

08/03/1985

8.0

5.0

6.5

Trung bình

18

Nguyễn Thị Phương

Thảo

20/11/1992

8.5

7.0

7.8

Khá

19

Phan Thị Anh

Thư

09/10/1992

7.5

6.0

6.8

Trung bình

20

Nguyễn Thị Bích

Thủy

23/10/1986

9.0

9.5

9.3

Giỏi

21

Dương Thị

Vân

19/05/1988

9.5

4.5

7.0

Trung bình

22

Đỗ Xuân

Việt

19/07/1980

5.5

8.0

6.8

Trung bình

24

Phạm Thị

Kiềm

20/12/1981

8.5

5.5

7.0

Trung bình

25

Lê Thị

Huy

05/05/1990

8.5

5.5

7.0

Trung bình

26

Nguyễn Thị

22/12/1974

8.0

4.5

6.3

Trung bình

27

Nguyễn Thị

Vân

16/06/1991

8.5

4.5

6.5

Trung bình

28

Hoàng Thị Thanh

Nhàn

16/10/1986

8.5

7.0

7.8

Khá

29

Nguyễn Thị

Thủy

10/10/1990

9.0

4.5

6.8

Trung bình

30

Lê Thị

Hương

20/05/1990

9.5

5.0

7.3

Trung bình

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết