Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,756
27
215
182
56,433

Liên kết

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC B KHÓA THI NGÀY 02/08/2015
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 581

SBD

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Nơi sinh

Xếp
loại

01

Phạm Ngọc

Anh

 

10/07/1971

Quảng Trị

Trung bình

02

Trần Thị Linh

Chi

x

27/04/1993

Quảng Trị

Khá

03

Võ Thị Hải

Dương

x

19/05/1995

Quảng Trị

Giỏi

04

Nguyễn Thị

Hạnh

x

17/11/1996

Quảng Bình

Giỏi

05

Phạm

Hoàng

 

05/02/1980

Ninh Thuận

Trung bình

06

Phan Thị

Huệ

x

22/04/1995

Quảng Trị

Trung bình

10

Phan Thị

Loan

x

18/07/1995

Quảng Trị

Khá

11

Nguyễn Minh

Mỹ

 

10/08/1993

Quảng Trị

Trung bình

13

Dương Ánh

Sáng

 

23/05/1993

Quảng Trị

Khá

14

Phạm Thu

Thủy

x

07/10/1994

Đắc lắk

Khá

16

Nguyễn Bá

Triều

 

04/05/1989

Quảng Trị

Khá

17

Nguyễn Thị

Tuyết

x

16/10/1994

Quảng Trị

Trung bình

18

Trần Thị

Phượng

x

22/08/1994

Quảng Trị

Khá

19

Võ Xuân

Sơn

 

11/06/1995

Quảng Trị

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết