Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,748
19
207
182
56,425

Liên kết

DSHV được cấp chứng chỉ Tin học B - Khóa kiểm tra ngày 23/11/2014
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 663

Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-TTML ngày 03/12/2014

của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mai Lĩnh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Kết quả kiểm tra

Xếp
loại


thuyết

Thực
hành

Điểm
TB

1

Nguyễn Minh

Đức

01/09/1990

Quảng Trị

7.5

6.0

6.8

Trung bình

2

Trần Thị Thùy

Dương

15/10/1987

Quảng Trị

8.0

7.0

7.5

Khá

3

Nguyễn Thanh

Hải

11/05/1985

Quảng Trị

8.5

7.0

7.8

Khá

4

Nguyễn Thị Khánh

Huyền

19/09/1994

Quảng Trị

7.0

8.0

7.5

Khá

5

Võ Thị Cẩm

Ly

27/07/1992

Quảng Trị

7.0

6.0

6.5

Trung bình

6

Nguyễn Văn

Minh

16/07/1964

Quảng Bình

7.0

6.0

6.5

Trung bình

7

Võ Thị

Ngọc

24/11/1994

Quảng Trị

7.0

8.0

7.5

Khá

8

Nguyễn Thị Túy

Phượng

28/02/1984

Quảng Trị

7.5

6.5

7.0

Khá

9

Lê Thị Hà

Thu

14/10/1993

Quảng Trị

8.0

7.5

7.8

Khá

10

Lê Thị

Túy

02/05/1985

Quảng Trị

7.0

6.0

6.5

Trung bình

11

Nguyễn Thị Hoài

Vân

10/09/1982

Quảng Trị

7.0

6.0

6.5

Trung bình

12

Tô Thị Ngọc

Mai

18/10/1974

Quảng Trị

7.0

6.0

6.5

Trung bình

13

Trần Lê Hoàng

Ngọc

18/10/1995

Quảng Trị

7.0

6.0

6.5

Trung bình

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết