Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,746
105
114
124
49,751

Liên kết

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B KHÓA THI NGÀY 19/04/2015
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 634

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Xếp
loại

Nguyễn Trung

Thành

Nam

1/15/1981

Quảng Trị

Trung bình

Trần Trung

Thành

Nam

7/25/1986

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Minh

Tấn

Nam

8/10/1985

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

1/18/1990

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị

Huế

Nữ

12/16/1972

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Tiến

Dũng

Nam

2/20/1978

Quảng Trị

Trung bình

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết