Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,772
43
231
182
56,449

Liên kết

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ B KHÓA THI NGÀY 19/04/2015
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 571

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Xếp
loại

Nguyễn Anh

Ba

Nam

2/25/1988

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Văn

Hiễn

Nam

2/22/1979

Quảng Trị

Khá

Phan Văn

Tài

Nam

2/1/1993

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Trung

Thành

Nam

1/15/1981

Quảng Trị

Khá

Trần Thị

Mùi

Nữ

12/15/1992

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị Bích

Huệ

Nữ

12/20/1991

Quảng Trị

Trung bình

Cù Giặc

Hàn

Nam

6/15/1985

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Hữu

Hiến

Nam

4/2/1976

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Tiến

Dũng

Nam

2/20/1978

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Thị

Huế

Nữ

12/16/1972

Quảng Trị

Trung bình

Hoàng Thị

Thuận

Nữ

11/4/1981

Quảng Trị

Trung bình

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết