Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,797
68
256
182
56,474

Liên kết

DSHV được cấp chứng chỉ Anh văn B - Khóa kiểm tra ngày 23/11/2014
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 676

Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-TTML ngày 03/12/2014

của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Mai Lĩnh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Kết quả kiểm tra
(theo thang điểm 100)

Xếp
loại

Nghe

Nói

Đọc hiểu

Viết

Điểm
TB

1

Lê Kim

Cận

16/08/1962

Quảng Trị

17.5

6.0

30.0

20.0

7.4

Khá

2

Nguyễn Minh

Đức

01/09/1990

Quảng Trị

17.5

4.0

25.0

21.0

6.8

Trung bình

3

Trương Thị Mỹ

Duyên

01/02/1982

Quảng Trị

14.0

4.0

31.0

15.0

6.4

Trung bình

4

Hoàng Thị Thúy

Hằng

17/02/1983

Quảng Trị

18.5

4.0

29.0

15.0

6.7

Trung bình

5

Nguyễn Thị

Hới

24/04/1973

Quảng Bình

13.5

4.0

20.0

15.0

5.3

Trung bình

6

Cao Thị Diệu

Huyền

17/11/1978

Quảng Trị

16.0

4.0

18.0

13.0

5.1

Trung bình

7

Cao Thị Kim

Kiều

27/05/1985

Quảng Bình

17.0

5.0

26.0

20.0

6.8

Trung bình

8

Nguyễn Thị Hồng

Loan

28/02/1979

Quảng Bình

16.0

4.0

26.0

19.0

6.5

Trung bình

9

Nguyễn Thị Ngọc

Ly

22/02/1985

Quảng Trị

17.0

4.0

26.0

14.0

6.1

Trung bình

10

Võ Thị Cẩm

Ly

27/07/1992

Quảng Trị

19.0

7.0

31.0

20.0

7.7

Khá

11

Hồ Thị Thanh

Nga

01/01/1984

Quảng Trị

18.0

4.0

29.0

17.0

6.8

Trung bình

12

Nguyễn Thị Túy

Phượng

28/02/1984

Quảng Trị

18.0

7.0

30.0

23.0

7.8

Khá

13

Hoàng Khắc

Song

23/09/1970

Quảng Bình

16.0

6.0

31.0

19.0

7.2

Khá

14

Trần Thị Diệu

Thuần

12/03/1988

Quảng Bình

17.0

4.0

26.0

15.0

6.2

Trung bình

15

Trần Thị Thủy

Tiên

10/10/1985

Quảng Trị

17.0

5.0

18.0

20.0

6.0

Trung bình

16

Trần Thị

Trường

18/12/1977

Quảng Trị

16.5

4.0

26.0

14.0

6.1

Trung bình

17

Nguyễn Thị Ngọc

Vân

02/11/1987

Quảng Trị

16.0

6.0

25.0

14.0

6.1

Trung bình

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết