Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,757
43
65
164
56,718

Liên kết

LỚP ĐIỆN K9
Cập nhật 20/01/2015 Lượt xem 341

THỜI KHÓA BIỂU - KỲ II/2014-2015

Áp dụng từ 05/01/2015

THỨ

BUỔI

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

Mạng và cung cấp điện

5t

C.Giang

TTCB&NC
Truyền động điện

4t

HSTT

Thứ Ba

TTCB&NC
Truyền động điện

5t

T.Đăng

Mạng và cung cấp điện

4t

C.Giang

Thứ Tư

Bảo vệ Rơle tự động hóa

5t

T.Hoàn

TTCB&NC
Truyền động điện

4t

HSTT
Sinh ho
ạt

Thứ Năm

Mạng và cung cấp điện

5t

C.Giang

TTCB&NC
Truyền động điện

4t

T.Đăng

Thứ Sáu

Bảo vệ Rơle tự động hóa

5t

T.Hoàn

TTCB&NC
Truyền động điện

4t

HSTT

Thứ Bảy

Bảo vệ Rơle tự động hóa

5t

T.Hoàn

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết