Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,390
2
16
102
49,395

Liên kết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Các lớp buổi ngày)
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 300

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

THỜI KHÓA BIỂU

 

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

HỌC KỲ III/2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KẾ TOÁN, CBMA

 

 

 

 

 

 

 

 

(Áp dụng từ 24/8/2015)

 

 

 

THỨ

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

KẾ TOÁN K10

Thuế
5
t
C.Linh Chi

 

Kế toán DNSX
5t
C.Chi

 

Thuế
5t
C.Linh Chi

TTCB&NC
Kế toán TCDN
5t
C.Chi

Kế toán DNSX
5t
C.Chi

TTCB&NC
Kế toán TCDN
5t
HSTT

Thuế
5t
C.Linh Chi

TTCB&NC
Kế toán TCDN
5t
HSTT

 

TTCB&NC
Kế toán TCDN
5t
HSTT

Phòng/Tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỸ THUẬT CBMA

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
5t
C. An

 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
5t
C. An

 

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
5t
C. An

 

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
5t
C. Phương

 

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
5t
C. Phương

 

 

 

Phòng/Tuần

P. 2 (3T)

 

P. 2 (3T)

 

P. 2 (3T)

 

P. 2 (5T)

 

P. 2 (5T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý:

Môn TTCB&NC Kế toán TCDN (Cô Võ Thị Kim Chi) bắt đầu hướng dẫn từ 02/9/2015.

 

 

 

 

Môn Kế toán DNSX (Cô Võ Thị Kim Chi) bắt đầu học từ 03/9/2015.

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết