Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,755
41
63
164
56,716

Liên kết

LỚP KẾ TOÁN K10 (ban ngày)
Cập nhật 06/01/2015 Lượt xem 522

THỜI KHÓA BIỂU - KỲ I/2014 - 2015
Áp dụng từ 05/12/2014

THỨ

BUỔI

PHÒNG

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

Chính trị

5t

C.Yến

Lý thuyết TC-TT-TD

5t

C.Sương

P3

Thứ Ba

Anh văn căn bản

5t

T.Hải

Nguyên lý kế toán

4t

C.Chi

P3

Thứ Tư

Ứng phó biến đổi khí hậu

5t

C.Phương

Nguyên lý kế toán

4t

C.Chi

P3

Thứ Năm

Lý thuyết TC-TT-TD

5t

C.Sương

Chính trị

4t

C.Yến

P3

Thứ Sáu

 

Nguyên lý kế toán

4t

C.Chi

P3

Thứ Bảy

Anh văn căn bản

5t

T.Hải

Lý thuyết TC-TT-TD

5t

C.Sương

P3


Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết