Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,010
28
104
365
56,687

Liên kết

LỚP KÊ TOÁN K9
Cập nhật 20/01/2015 Lượt xem 341

THỜI KHÓA BIỂU - KỲ II/2014-2015

Áp dụng từ 19/01/2015

THỨ

BUỔI

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

TTCB&NC
K
ế toán thương mi

5t

C.Chi

TTCB&NC
K
ế toán thương mi

5t

HSTT

Thứ Ba

TTCB Thuế

4t

HSTT
Sinh ho
ạt

Thứ Tư

TTCB&NC
K
ế toán máy

5t

HSTT

TTCB Thuế

4t

HSTT

Thứ Năm

Phân tích HĐKD
5t
C.Chi 

TTCB&NC
K
ế toán máy

5t

HSTT

Thứ Sáu

Phân tích HĐKD
5t
C.Chi 

TTCB Thuế

4t

HSTT

Thứ Bảy

TTCB Thuế

4t

HSTT

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết