Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,049
31
143
365
56,726

Liên kết

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP KTDN K10 NGÀY ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/02/2016
Cập nhật 01/02/2016 Lượt xem 219

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Áp dụng từ ngày 22/02/2016

THỨ

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

KẾ TOÁN K10

 

 

KT  MÁY
5t
C. Chi

 

PTHĐKD
4t
C. Trang
(Sinh hoạt)

 

KT  MÁY
5t
C. Chi

 

PTHĐKD
4t
C. Trang

 

KIỂM TOÁN
5t
C. Thủy

 

Phòng/Tuần

 

 

P.3 (7T)

 

P.3 (6T)

 

P.3 (7T)

 

P.3 (6T)

 

P.3 (12T)

 

KỸ THUẬT CBMA

 

TH CBMA VIỆT NAM
4t
C. An

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
4t
C. Hương
(sinh hoạt)

 

HẠCH TOÁN ĐỊNH MỨC
4t
C. Nhung

TH CBMA VIỆT NAM
4t
C. An

TH CBMA Á
4t
C. Lệ

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
4t
C. Hương

TH CBMA Á
4t
C. Lệ

TH CBMA VIỆT NAM
4t
C. An

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
5t
C. Hương

 

Phòng/Tuần

 

P.TH (10T)

P. 2 (5T)

 

P. 2 (4T)

P.TH (10T)

P.TH (10T)

P. 2 (5T)

P.TH (10T)

P.TH (10T)

P. 2 (5T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

(Đã ký)

Trương Thị Thu Hà

 

 

 

ThS. Phan Thị Loan

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết