Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,998
18
92
365
56,675

Liên kết

THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/02/2016)
Cập nhật 01/02/2016 Lượt xem 190

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

THỜI KHÓA BIỂU

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Áp dụng từ ngày 22/02/2016

THỨ

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

KT K11

ỨNG PHÓ BĐKH
4
t
C. Phương

 

PHÁP LUẬT
4t
T. Quốc

NGUYÊN LÝ KT
4t
C. Trang

 

TIN HỌC
4t
C. Phòng

 

NGUYÊN LÝ KT
4t
C. Trang

 

TIN HỌC
4t
C. Phòng

 

 

 

P.1(5T)

 

P.1 (8T)

P. 1 (8T)

 

P.1 (8T)

 

P. 1 (8T)

 

P. 1 (8T)

 

 

NẤU ĂN K11

TÂM LÝ & KN GIAO TIẾP ƯXVKDL
4t
C. Nhung

 

PHÁP LUẬT
4t
T. Quốc

SINH LÝ DINH DƯỠNG
4t
C. An

 

TIN HỌC
4t
C. Phòng

 

VĂN HÓA ẨM THỰC
4t
C. Phương

 

TIN HỌC
4t
C. Phòng

 

 

Phòng/Tuần

P.1 (15T)

 

P.1 (8T)

P.2 (10T)

 

P.1 (8T)

 

P.2 (10T)

 

P. 1 (8T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

(Đã ký)

Trương Thị Thu Hà

 

 

 

 

ThS. Phan Thị Loan

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết