Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,007
27
101
365
56,684

Liên kết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Các lớp buổi tối)
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 260

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

 

HỌC KỲ III/2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KẾ TOÁN TỐI, HCVP

 

 

 

 

 

 

 

(Áp dụng từ 24/8/2015)

 

 

THỨ

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

KẾ TOÁN K10
(tối)

Kế toán DNSX
3t
C.Chi

Kế toán TCDN
3t
C.Linh Chi

Kế toán DNSX
3t
C.Chi

Kế toán TCDN
3t
C.Linh Chi

Kế toán DNSX
3t
C.Chi

 

 

Kế toán TCDN
3t
C.Linh Chi

Kế toán TCDN
5t
C.Linh Chi

 

 

Phòng/Tuần

P2

P2

P2

P2

P2

 

 

P2

 

 

 

HCVP

 

 

 

 

Nghiệp vụ
thư ký 1
3t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
5t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
4t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
3t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
5t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
4t
C. Cận

Nghiệp vụ
thư ký 1
3t
C. Cận

Phòng/Tuần

 

 

 

 

P. Điện (3T)

P.Điện (3T)

P. Điện (3T)

P. Điện (3T)

P.Điện (3T)

P. Điện (3T)

P. Điện (3T)

LƯU Ý:

Buổi tối bắt đầu học từ 19h00' đến 21h15'

 

 

 

 

 

Môn Kế toán DNSX (Cô Võ Thị Kim Chi) bắt đầu học từ 02/9/2015.

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết