Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,741
27
49
164
56,702

Liên kết

THỜI KHÓA BIỂU - LỚP KTDN K11 TỐI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2016
Cập nhật 01/02/2016 Lượt xem 312

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH QUẢNG TRỊ

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

Áp dụng từ ngày 18/01/2016

THỨ

LỚP

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Sáng

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

Tối

KT K11

CHÍNH TRỊ
3t
T. QUỐC

TIN HỌC
4t
C. Phòng

CHÍNH TRỊ
3t
T. QUỐC

ƯPBĐKH
3t
C. Phương

CHÍNH TRỊ
3t
T. QUỐC
(sinh hoạt)

 

 

TIN HỌC
3t
T.Hữu

 

 

 

Phòng/Tuần

P.1 (9T)

P. 1 (8T)

P.1 (9T)

P.1 (8T)

P.1 (9T)

 

 

P. 1 (8T)

 

 

 

LƯU Ý: Buổi tối bắt đầu học từ 18h45' đến 21h15'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

(Đã ký)

Trương Thị Thu Hà

 

 

 

ThS. Phan Thị Loan

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết