Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,768
127
136
124
49,773

Liên kết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Cập nhật 08/09/2015 Lượt xem 983

 Tên chương trình: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Loại hình đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 12 tuần (3 tháng)

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 180 tiết

Đối tượng: Học viên có nhu cầu

Bằng cấp: Chứng chỉ Kế toán tổng hợp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

- Trang bị những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp hạch toán và nguyên lý chung tổ chức hạch toán Kế toán

- Học viên được đào tạo chuyên sâu thực hành Kế toán doanh nghiệp, gồm tất cả các phần hành Kế toán (vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm xã hội, vật liệu, tài sản cố định, thanh toán, tiền vốn, báo cáo Kế toán...). Ngoài ra, theo yêu cầu người học, còn có thể giới thiệu thêm một số chuyên đề về đặc điểm Kế toán các ngành khác (thương mại, xây dựng cơ bản, nông nghiêp, xuất nhập khẩu, kinh doanh, dịch vu...).

2. Kỹ năng

- Thực hiện đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

- Thực hiện báo cáo tài chính một cách thành thạo.

- Thực hiện quyết toán thuế GTGT dễ dàng.

3. Thái độ

- Yêu thích công việc kế toán;

- Có tinh thần làm việc vì cộng đồng, có trách nhiệm với công việc và xã hội;

- Biết tự tin, khẳng định năng lực, có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong công việc.


II. NỘI DUNG VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH          

STT

NỘI DUNG

SỐ TIÊT

Lý thuyết

Thực hành

Tổng

1

Tổng quan về kế toán

25

25

50

Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán.

5

5

10

Phương pháp lập và luân chuyển chứng từ.

5

5

10

Phương pháp hạch toán chi tiết đối tượng kế toán.

10

10

20

Phương pháp  hạch toán tổng hợp kế toán.

5

5

10

2

Lập sổ sách kế toán

10

20

30

Phương pháp hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

3

6

9

Các hình thức ghi sổ kế toán

3

7

10

Phương pháp lập sổ sách theo các hình thức ghi sổ

4

7

11

3

Lập báo cáo tài chính

10

20

30

Phương pháp lập báo cáo tài chính.

3

7

10

Phân tích báo cáo tài chính

3

7

10

Phân tích những điểm lưu ý căn bản về trách nhiệm của cá nhân và đơn vị theo Luật kế toán Việt Nam.

2

3

5

Phân tích những đặc điểm cơ bản của từng loại hình doanh nghiệp ảnh hưởng đến tổ chức kế toán

2

3

5

4

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

10

20

30

Phương pháp lập bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ

3

6

9

Phương pháp lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

3

6

9

Lập tờ khai  thuế GTGT

4

8

12

5

Phương pháp sử dụng phần mềm kế toán

10

20

30

Phương pháp cài đặt phần phầm mềm kế toán.

2

1

3

Thực hành các quy trình cho từng phần hành kế toán doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mà học viên đang công tác.

6

18

24

Chỉnh sửa và in ấn các loại sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán.

2

1

3

Kiểm tra cuối khóa

5

5

10

TỔNG

70

110

180

III.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối với giảng viên:

            - Số lượng giảng viên/lớp: 02 người

- Chuẩn bị bài giảng theo nội dung chương trình.

            - Chuẩn bị các phương tiện dạy học tùy theo từng chủ đề của bài học.

2. Kiểm tra, đánh giá:

            - Kiểm tra trong quá trình học, kiểm tra kết thúc khóa học

- Kiểm tra đánh giá theo từng phần theo phân phối chương trình - chủ yếu đánh giá qua kết quả thực hành; hình thức kiểm tra đánh giá do giảng viên quy định.

            - Thang điểm kiểm tra: 10/10

3. Đối với học viên:

            - Thực hiện cam kết đi học đầy đủ, đúng giờ; thực hiện các yêu cầu của nhà trường, yêu cầu của giáo viên.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thiết bị, dụng cụ:

            - Bảng, máy chiếu

- Phòng thực hành máy tính; máy tính có cài phần mềm kế toán

2. Phòng học:

            - Sạch sẽ, đảm bảo ánh sáng, hệ thống làm mát

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- 1.500.000đ/1 học viên - lớp từ 25 học viên

- Kinh phí tăng đối với lớp có ít học viên


VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dương Quang Thiện - Kế Toán Đại Cương Và Các Hệ Thống Thông Tin Quản Trị Xí Nghiệp - Nxb Tổng hợp TP.HCM

- Bộ Tài Chính - Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 - NXB Tài Chính

- Trần Phước - Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán - Nxb Thống kê

- Bộ Tài Chính - Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Nxb Giao thông vận tải

- TS. Phan Đức Dũng - Kế Toán Tài Chính (Lý Thuyết Và Bài Tập) - Nxb Lao động Xã hội

- Một số Website:

            www.webketoan.vn

            www.lamketoan.vn

www.hocketoanthue.edu.vn

www.dayhocketoan.com

 

HIỆU TRƯỞNG

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết