Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,761
32
220
182
56,438

Liên kết

NGHIỆP VỤ BUỒNG - PHÒNG
Cập nhật 09/07/2013 Lượt xem 2066

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO

NGHIỆP VỤ BUỒNG - PHÒNG

(Ban hành kèm theo quyết định số ……/QĐ-TCML ngày …/…/2011, của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Lĩnh)

 

Nghề đào tạo: Nghiệp vụ Buồng – Phòng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Mọi cá nhân có nhu cầu đang làm việc tại các khách sạn, nhà hàng và các cá nhân có nhu cầu.

I.  Mục tiêu đào tạo:

1. Kiến thức:

- Cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản về nghệ thuật giao tiếp trong – khách sạn

- Kiến thức cơ bản về kinh doanh du lịch và kinh doanh lưu trú

- Cung cấp cho học viên có những kiến thức  thực tiễn thực hành tốt nghiệp vụ buồng phòng trong khách sạn

2. Kỹ năng:

Sau khi học xong chương trình học viên có được các kỹ năng sau:

- Vệ sinh buồng phòng khách sạn

- Dọn dẹp phòng cho khách lưu trú.

- Thực hiên tốt quy trình làm vệ sinh phòng ngủ trong quá trình khách lưu trú

- Kinh doanh các sản phẩm của khách sạn.

- Kỹ năng quản lý ở bộ phận phòng của khách sạn.

- Kỹ năng giao tiếp với khách bằng Tiếng Anh

-  Một số kỹ năng quản lý.

3. Thái độ:

Học viên có ý thức học tập, rèn luyện các kỹ năng nghề được đào tạo trong chương trình để có thể áp dụng vào công việc thực tế của bản thân.

4. Vị trí làm việc sau khi hoàn thành khóa học

Sau khi học xong, học viên có thể độc lập làm việc trong  khách sạn với các vị trí nhân viên phục vụ buồng và quản lý buồng phòng

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

- Thời gian đào tạo 3 tháng với tổng số: 250  tiết. Trong đó lý thuyết:73 tiết, thực hành 169 tiết, kiểm tra 8  tiết

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình khung

TT

Nội dung

Số tiết

Kiểm tra

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Lý thuyết

Thực hành

A

Phần I: Kiến thức cơ sở ngành

18

40

2

60

I

Tổng quan về du lịch

3

7

 

 

10

II

Tâm lý khách hàng – kỹ năng giao tiếp trong nhà hàng – khách sạn

 

6

14

 

 

 

 

20

III

Tổng quan cơ sở lưu trú

6

12

 

 

18

IV

Kỹ năng bán hàng

3

7

 

 

10

Kiểm tra định kỳ

 

 

 

 

2

B

Phần II:Kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ buồng

190

I

 Tổ chức lao động trong bộ phận buồng

5

10

15

II

 Trang bị dụng cụ và các công việc trước khi làm vệ sinh

6

14

20

III

 Vệ sinh buồng ngủ

 

12

33

45

IV

 Vệ sinh các khu vực công cộng

 

6

14

20

V

 Tìm hiểu các dụng cụ vệ sinh buồng phòng

 

6

14

20

Kiểm tra định kỳ

1

2

3

VI

Tiếng Anh chuyên ngành Nghiệp vụ buồng

18

42

60

VII

Ôn tập

2

2

4

VIII

Kiểm tra

1

2

3

Tổng

 

73

169

4

4

250

2. Yêu cầu thực hiện chương trình chi tiết

TT

Nội dung

Số tiết

Kiểm tra

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Lý thuyết

Thực hành

A

Phần I: Kiến thức cơ sở ngành

18

40

2

60

1

Tổng quan về du lịch

3

7

 

 

10

2

Tâm lý khách hàng – kỹ năng giao tiếp trong nhà hàng – khách sạn

6

14

 

 

20

3

Tổng quan cơ sở lưu trú

6

12

 

 

18

4

Kỹ năng bán hàng

3

7

 

 

10

5

Kiểm tra định kỳ

 

 

2

 

2

B

Phần II:Kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ buồng

55

129

6

190

I

Tổ chức lao động trong bộ phận buồng

5

10

15

1

Chức năng của nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

 

1

2

 

 

3

2

Tổ chức lao động trong bộ phận phục vụ buồng

 

1

3

 

 

4

2.1

Đặc điểm lao động

 

 

 

 

 

 

2.2

Phân định công việc

 

 

 

 

 

 

3

Mối quan hệ của bộ phận buồng với câc bộ phận khác trong khách sạn

1

3

4

3.1

Quan hệ với nhân viên của bộ phận  buồng

 

 

 

 

 

 

3.2

Quan hệ với nhân viên của bộ phận lễ tân

 

 

 

 

 

 

3.3

Quan hệ với nhân viên của bộ phận bar

 

 

 

 

 

 

3.4

Quan hệ với nhân viên bộ phận bảo dưỡng

 

 

 

 

 

 

3.5

Quan hệ với nhân viên của bộ phận bảo vệ

 

 

 

 

 

4

Các tiêu chuẩn vệ sinh trong bộ phận buồng

2

2

4

4.1

Tiêu chuẩn vệ sinh trong phòng ngủ

 

 

 

 

 

 

4.2

Tiêu chuẩn vệ sinh trong phòng vệ sinh

 

 

 

 

 

 

4.3

Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các thức ăn , đồ uống

 

 

 

 

 

 

4.4

Tiêu chuẩn vệ sinh đối với cá nhân người phục vụ

 

 

 

 

 

 

II

 Trang bị dụng cụ và các công việc trước khi làm vệ sinh

6

14

20

1

Thu xếp và chuẩn bị cho công việc

 

3

4

 

 

7

1.1

Đặc điểm chung

 

 

 

 

 

 

1.2

Công việc chuẩn bị

 

 

 

 

 

 

1.3

Các nguyên tắc và phương pháp làm vệ sinh

 

 

 

 

 

 

2

Lý do làm vệ sinh

3

10

13

2.1

Kỹ thuật làm vệ sinh

 

2.2

Trách nhiệm về an toàn

 

2.3

Đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc

 

2.4

Bảo dưỡng thiết bị

 

2.5

Làm việc an toàn

 

III

Vệ sinh buồng ngủ

 

12

33

45

1

Vệ sinh buồng khách vừa trả

5

10

15

1.1

Phương pháp vệ sinh

 

1.2

Thay chăn gối và chuẩn bị giường ngủ

 

1.3

Bổ sung và sắp xếp đồ đạc

 

2

Vệ sinh buồng đang có khách lưu trú

5

10

15

2.1

Quy trình vệ sinh

 

2.2

Đảm bảo an ninh

 

2.3

Vệ sinh buồng trống khách

 

2.4

Quan sát và kiểm tra hàng ngày

 

3

Buồng trống khách trong thời gian dài

 

2

3

5

4

Xử lý yêu cầu xin đổi buồng 

1

2

3

5

Xử lý tài sản thất lạc và nhặt được của khách

 

1

1

2

6

Các bước kiểm tra phòng khi khách trả phòng

 

2

3

5

IV

Chương IV: Vệ sinh các khu vực công cộng

 

6

14

20

1

Khái niệm

 

1

1

2

Các khu vực công cộng

 

2

4

6

3

Quy trình vệ sinh các khu vực công cộng

 

1

5

6

4

Các thủ tục bàn giao ca làm việc

2

5

7

V

Tìm hiểu các dụng cụ vệ sinh buồng phòng

 

6

14

20

1

Máy hút bụi

 

1

2

3

2

Xe đẩy

 

1

2

3

3

Chổi lau sàn và khăn lau

1

2

3

4

Hoá chất tẩy rửa

 

1

2

3

5

Vệ sinh nhà kho

 

1

2

3

6

Kiểm soát chìa khóa

 

1

2

3

7

Sổ ký nhận

 

2

2

Kiểm tra định kỳ

1

2

3

VI

Tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ buồng

18

42

60

VI

Ôn tập

2

2

4

VII

Kiểm tra

1

2

3

Tổng

73

169

4

4

250

 

Lưu ý: Mỗi giờ học lý thuyết có thời gian : 45 phút, học thực hành có thời gian: 60  phút ( Tùy theo nội dung của bài giáo viên có thể bố trí thời gian vừa đủ để tiến hành bài học có hiệu quả

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Môn học được thực hiện trong phòng học. Phần thực hành được tiến hành trong phòng học có đầy đủ các loại phương tiện thiết bị kèm theo

- Các bài giảng cần được giáo viên soạn thảo trên giáo án điện tử đảm bảo yêu cầu giảng dạy.

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm, viết, thực hành.

- Nội dung:

 + Kiến thức: Các kiến thức chuyên sâu của nghiệp vụ buồng

 + Kỹ năng: Học viên phải đảm bảo các kỹ năng về nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ buồng, theo đúng bài học và phù hợp với yêu cầu thực tế

V. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

  1. Phạm vi chương trình

- Chương trình được áp dụng đào tạo nghề cho các cá nhân có nhu cầu. Tạo điều kiện để người học tiếp cận tốt với các nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ buồng của nhà hàng – khách sạn.

- Đối tượng; Tất cả các học viên có nhu cầu.

  1. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Đây là một nghề đòi hỏi học viên có khả năng giao tiếp ứng xử tốt, linh hoạt, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc phục vụ khách hàng. Giáo viên sẽ sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy và học: máy chiếu, máy vi tính, các phần mềm về phục vụ buồng, các dụng cụ về khách sạn và dụng cụ làm buồng để học sinh thực hành gần gũi với thực tế dễ tiếp thu trong học tập.

- Cần chú trọng vấn đề rèn luyện kỹ luật, đạo đức của nghề nghiệp. Đảm bảo chuyển tải đầy đủ chương trình môn học với số giờ quy định.

  1. Những trọng tâm của chương trình cần chú ý

- Nội dung chương trình giảng dạy đòi hỏi người dạy và người học cần thực hiện đúng và đủ tất cả các nội dung tuyệt đối không cắt xén nội dung. Trong quá trình học tập sẽ xen kẽ đi thực tế tại  khách sạn

- Chuẩn bị các loại giáo trình đúng đủ - để tiến hành giảng dạy …Đặc biệt chú trọng làm tốt các bài thực hành để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về nghiệp vụ phục vụ buồng…

VI. LOẠI CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP:

- Chứng chỉ Nghiệp vụ Buồng Khách sạn  do Trường Trung cấp Mai Lĩnh Cấp

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết