Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,194
133
143
138
58,544

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015
Cập nhật 21/10/2015 Lượt xem 493

 

* Kế hoạch chung

·         Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10 cho học sinh.

·         Tổ chức dạy và học cho các lớp K11.

·         Chỉ đạo hội đồng thi tốt nghiệp K9 – lần 2.

·         Chỉ đạo tổ chức thi học phần K10.

·         Chỉ đạo kiểm tra tình hình dạy và học của lớp nghề Sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ.

·         Tổ chức bế giảng và phát chứng chỉ lớp nghề Điện dân dụng tại P.Đông Lương.

·         Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán lớp nghề Điện dân dụng.

·         Chỉ đạo công tác tài chính kế toán (hoàn chỉnh chứng từ tháng 7, 8, 9)

·         Lên kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2015 – 2016.

I. Phòng Đào tạo

·         Tổ chức thi học phần cho lớp HCVP K10 (những môn đã hoàn thành)

·         Chuẩn bị thi tốt nghiệp K9 lần 2

·         Tuyển sinh và nhập học K11

·         Bế giảng lớp nghề Điện dân dụng ở Đông Lương

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

·         Lên kế hoạch và nội dung sinh hoạt chủ điểm tháng 10.

·         Cập nhật danh sách học sinh các lớp khóa 11 và tiến hành bầu ban cán sự của các lớp khóa 11.

·         Làm sổ theo dõi nề nếp , rèn luyện các lớp khóa 11.

·         Hoàn thành kế hoạch giáo viên chủ nhiệm tháng 11.

·         Hoàn thành điểm rèn luyện vào sổ giáo viên, sổ lên lớp hàng ngày tháng 9.

·         Triển khai cho các lớp khóa 10, khóa 11 chuẩn bị tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

·         Hoàn thành việc dán ảnh học sinh các khóa vào bảng truyền thống của nhà trường.

·         Lên kế hoạch, tham gia, tổng hợp việc làm học sinh ở sàn giao dịch việc làm và dẫn học sinh cùng tham gia sàn giao dịch việc làm.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·         Thanh toán thù lao giảng dạy cho giáo viên

·         Chuẩn bị kinh phí và tham gia Lễ bế giảng lớp nghề Điện dân dụng tại P.Đông Lương

·         Làm hồ sơ quyết toán lớp Điện dân dụng.

·         Làm thông báo thu lệ phí VSMT

·         Hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ tài chính tháng 7, 8, 9/2015.

·         Làm bảng lương tháng 9.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·         Sửa chữa máy tính ở phòng thực hành

·         Cài đặt phần mềm Kế toán vào máy.

·         Phục vụ kỹ thuật để tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ Đảng

·         Họp chi bộ định kỳ

VI. Công đoàn

·         Lên kế hoạch và tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

·         Họp đánh giá thi đua tháng 9.

VII. Đoàn thanh niên

·         Kiện toàn BCH đoàn trường.

·         Tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

·         Phối hợp với P.Quản sinh tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10.

Trên đây là kế hoạch tháng 10/2015 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, đề nghị các phòng khoa và cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa và cá nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết