Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,125
70
74
138
58,475

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2016
Cập nhật 19/04/2016 Lượt xem 307

* Kế hoạch chung

Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02.2016, kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.

Chỉ đạo quán triệt thực hiện trong thời gian nghỉ tết và công văn số 3 của CATP về việc chống sử dụng pháo trong dịp tết.

Chỉ đạo thủ tục tổ chức đi tuyển sinh tại các địa phương trong tỉnh.

Chỉ đạo việc thi kết thúc học phần và thời khóa biểu của các khóa sau thời gian nghỉ tết.

Chỉ đạo công tác tuyển sinh ở các địa phương.

Chỉ đạo thanh toán tiền cho một số giáo viên và bảo vệ tài sản trong thời gian nghỉ tết.

Chỉ đạo tổ chức Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sữ dụng thiết bị của trường.

Chỉ đạo sửa chữa máy móc, thiết bị tại các phòng làm việc và phòng thực hành.

Chỉ đạo việc lên kế hoạc thực tập CB, NC và TTTN của các lớp khóa 10.

 

I. Phòng Đào tạo

Vào điểm, xử lý các sự  vụ liên quan đến điểm

Điều chỉnh thời khóa biểu, lên lịch thi

Theo dõi giờ dạy của giáo viên.

Theo dõi tình hình học sinh trước buổi học.

Làm hợp đồng cho giáo viên thỉnh giảng dạy môn mới.

Tham gia coi thi kết thúc học phần.

Lập bảng kê số tiết giảng dạy của giáo viên thỉnh giảng đã hoàn tất môn và đã vào điểm.

Theo dõi và kiểm tra lớp trung cấp tại Triệu Phong.

Lên kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho học sinh khóa 10.

Liên lạc Trung tâm giáo dục thường xuyên các Huyện để tổng hợp kết quả tuyển sinh

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

 

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

Ổn định lại tình hình học tập và nề nếp của các lớp sau khi nghỉ tết.

Lên kế hoạch sinh hoạt chủ điểm tháng 3.

Lên kế hoạch và điểm rèn luyện các lớp trong tháng 3.

Bổ sung hồ sơ miễn giảm của học sinh.

Đôn đốc học sinh nộp học phí.

Làm những công việc theo chỉ đạo của BGH.

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

 

III. Phòng Hành chính – kế toán

Thực hiện các công tác văn thư

Thực hiện một số công việc do HĐQT và BGH chỉ đạo

Giao dịch ngân hàng, cục thuế, BH.

Tham gia giảng dạy và xem thi kết thúc HP

Làm TB thu hp các lớp K11 và lớp liên thông TM

Bổ sung chứng từ báo cáo tài chính 2015.

Thực hiện một số CV của Đoàn và Công Đoàn

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

 

IV. Phòng Kỹ thuật

Hoàn thành dự trù kinh phí sửa chữa máy móc thiết bị ở phòng thực hành và sửa chữa máy ở các phòng ban

Đi kiểm tra đất trên đường Hùng Vương.

Trực và hướng dẫn học sinh thực hành  ở phòng máy vi tính.

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

 

V. Chi bộ Đảng

Triển khai chỉ thị 42 của ban BTTW.

Chỉ đạo hoạt động kyt niệm ngày thành lập Đảng CSVN.

Báo cáo đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

 

VI. Công đoàn

Đánh giá thi đua.

Chuẩn bị quà tết cho CB- GV trong trường

 

VII. Đoàn thanh niên

Phối hợp với P.QS để tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02.2016.

Lên kế hoạch tổ chức đoàn ngày 26.3

 

Trên đây là kế hoạch tháng 02.2016 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, đề nghị các phòng khoa và cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa và cá nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết