Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,057
2
6
138
58,407

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016
Cập nhật 31/08/2017 Lượt xem 308

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP MAI LĨNH

QUẢNG TRỊ

Số28 KH/TCML

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trịngày 30  tháng 8  năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016

 

Kế hoạch chung

·        Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh

·        Chỉ đạo kiểm tra tình hình dạy  học của lớp nghề tại  P.Đông Lễ.

·        Kiểm tra hồ sổ sách của các phòng ban.

·        Chỉ đạo tổ chức bế giảng lớp  cấp Nấu ăn tại phường Đông Lễ.

·        Tổ chức thi tốt nghiệp chuyên ngành khóa 10  tốt nghiệp Chính trị khóa 11.

·        Chỉ đạo làm tờ trình gửi Sở LDDTB & XH xin mở nghề Đan látnghề KTCBMA.

·        Chỉ đạo làm thanh toán giáo viên giảng dạy lớp Triệu Phong.

·        Chỉ đạo làm thanh toán Hội đồng thi khóa 10, khóa 11.

·        Chỉ đạo liên lạc giáo viên chấm thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Chỉ đạo làm bảng điểm tạm thời cho các khóa 10.

·        Chỉ đạo chấm thi  cấp chứng chỉ Anh tin – Tin học khóa 16.

·        Chỉ đạo lên kế hoạch nghỉ  khóa 11.

·        Chỉ đạo lên kế hoạch giảng dạy HK II khóa 11, làm thời khóa biểulên kế hoạch mời giáo viên giảng dạy.

·        Chỉ đạo lên kế hoạch năm học 2016-2017 – Biên chế năm học 2016-2017.

Kế hoạch cụ thể tuần 1 tháng 8:

·        Thứ 2: 14h: Họp hội đồng nhà trường

·        Thứ 3: 8h: Kiểm tra hồ  thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Thứ 4: Đi tuyển sinh tại Gio Việt (BGH + A. Tài)

·        Thứ 5: 8h: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11 (TP: BGH, P. ĐT, P. QS, P. HC)

·        Thứ 6: Làm việc bình thường

·        Thứ 7: Trực

·        Chủ nhậtTrực

I. Phòng Đào tạo

·        Tổng kết điểm của các lớp khóa 10 trước khi thi tốt nghiệp chuyên ngành khóa 10.

·        Hoàn thành điểm tổng kết năm học khóa 11.

·        Hoàn thành hồ  phòng thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Liên lạc giáo viên chấm thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Hoàn thành bảng điểm khóa 10.

·        In giấy chứng nhận tạm thời khóa 10.

·        Lên kế hoạch nghỉ  khóa 11.

·        Tổ chức bế giảng lớp nghề KTCBMA tại phường Đông Lễ.

·        Hoàn chỉnh hồ sổ sách của phòng để BGH kiểm tra.

·        Lên kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 của khóa 11, lên thời khóa biểumời giáo viên giảng dạylập kế hoạch năm học 2016 – 2017, biên chế năm học 2016 – 2017.

·        Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản  học sinh – sinh viên

·        Tham gia xem thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Hoàn thành điểm rèn luyện năm học  toàn khóa 10.

·        Hoàn thành điểm rèn luyện khóa 11.

·        Hoàn thành việc vào sổ các nhân  sổ lên lớp hàng ngày của các lớp khóa 10, khóa 11 về điểm rèn luyện  thông  số ngày nghỉ của học sinh.

·        Hỗ trợ C.  những công việc liên quan đến đào tạo.

·        Làm những công việc theo chỉ đạo của BGH.

·        Liên lạc những trường hợp chưa hoàn thành lệ phí thi tốt nghiệp trước ngày 5/8/2016.

·        Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·        Liên hệ với P.LĐTB&XH TP.Đông  để lấy bản hợp đồng đào tạo nghề  làm thủ tục tạm ứng tiền chi phí đào tạo các lớp nghề cho lao động nông thôn.

·        Hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (bổ sung ngay các chứng từ còn thiếu  các chứng từ chưa hợp lệ).

·        Lên dự trù kinh phí những khoản phải chi trong tháng 8.

·        Hoàn chỉnh bảng lương tháng 5, 6, 7 trình BGH  duyệt.

·        Làm bản thanh toán hội đồng thi chứng chỉ Anh văn, Tin học.

·        Làm bản thanh toán giáo viên giảng dạy ở lớp Triệu Phong.

·        Làm thủ tục trình Sở Lao động hồ  mở lớp nghề Đan látnghề KTCBMA

·        Làm bản thanh toán hội đồng thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11.

·        Thu lệ phí thi lớp  cấp Hành chính văn phòng.

·        Làm hồ  báo giảm bảo hiểm.

·        Bổ sung bản thanh  hợp đồng của giáo viên giảng dạy.

·        Chuẩn bị các công việc hậu cần để tổ chức bế giảng lớp nghề P.Đông Lễ.

·        Tham gia xem thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11

·        Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·        Chuẩn bị hội trườngtrang tríâm thanh loa máy để bế giảng lớp nghề ở P.Đông Lễ.

·        Treo băng rôn ở cổng trường  băng rôn trên đường để thực hiện công tác tuyển sinh.

·        Sửa chữa các máy ở phòng thực hành  phòng làm việc.

·        Tham gia xem thi tốt nghiệp khóa 10, khóa 11

·        Bắt hệ thống chuông ở các phòng học.

·        Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ Đảng

·        Tham gia họp chi bộ đảng theo định kỳ tháng

VI. Công đoàn

·        Tiếp tục thu tiền ủng hộ mái ấm tình thương.

·        Tham gia họp Công đoàn theo định kỳ tháng.

VII. Đoàn thanh niên

·        Tiếp tục thu tiền ủng hộ Trường Sa Xanh.

·        Nhắc các chi đoàn bổ sung sổ đoàn.

·        Nhận xét đoàn viên toàn khóa học của khóa 10  năm học khóa 11.

Trên đây  kế hoạch tháng 8/2016 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trịđề nghị các phòng khoa  cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa  nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi gửi:

-          HĐQT: để báo cáo;

-          BGH: để chỉ đạo;

-          Các phòng ban: để thực hiện;

-          Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết