TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

780,945
6
409
203
66,970

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2016
Cập nhật 19/04/2016 Lượt xem 505

* Kế hoạch chung

Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 03.2016, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Chỉ đạo hoạt động công đoàn ngày 8.3.

Chỉ đạo đi tuyển sinh tại các địa phương trong tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sữ dụng thiết bị của trường.

Chỉ đạo sửa chữa máy móc, thiết bị tại các phòng làm việc và phòng thực hành.

Chỉ đạo việc lên kế hoạc thực tập CB, NC và TTTN của các lớp khóa 10.


I. Phòng Đào tạo

Vào điểm, hoàn thành điểm của các lớp khóa 10

Điều chỉnh thời khóa biểu khóa 10 cho kịp tiến độ học sinh đi thực tập, lên lịch thi các lớp khóa 11.

Tổng hợp tình hình học tập học kỳ I khóa 11.

Tham gia họp chi bộ.

Tham gia sinh hoạt chủ điểm tháng 3.

Tham gia tọa đàm ngày 8.3.

Tham gia hoatj động ngày 26.3

Theo dõi giờ dạy của giáo viên.

Theo dõi tình hình học sinh trước buổi học.

Làm hợp đồng cho giáo viên thỉnh giảng dạy môn mới.

Tham gia coi thi kết thúc học phần.

Lập bảng kê số tiết giảng dạy của giáo viên thỉnh giảng đã hoàn tất môn và đã vào điểm.

Theo dõi và kiểm tra lớp trung cấp tại Triệu Phong.

Hoàn thành hoạch thực tập tốt nghiệp cho học sinh khóa 10.

Liên lạc Trung tâm giáo dục thường xuyên các Huyện để tổng hợp kết quả tuyển sinh

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.


II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

Tham gia tọa đàm ngày 8.3.

Tham gia hoạt động ngày 26.3.

Hoàn thành rèn luyện và kế hoạch giáo viên chủ nhiệm các lớp của tháng 2.

Đôn đốc học sinh nộp học phí của các lớp khóa 11.

Lên kế hoạch và tham gia sàn giao dịch việc làm.

Lên kế hoạch và nội dung sinh hoạt chủ điểm tháng 4.

Tham gia giảng dạy theo lịch dạy đã phân công.

Quản lý lớp liên thông.

Làm những công việc theo chỉ đạo của BGH.

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.


III. Phòng Hành chính – kế toán

Thực hiện các công tác văn thư

Thực hiện một số công việc do HĐQT và BGH chỉ đạo

Giao dịch ngân hàng, cục thuế, BH.

Tham gia giảng dạy và xem thi kết thúc HP các lớp khóa 11.

Làm TB thu hp các lớp K11 và lớp liên thông TM

Bổ sung chứng từ báo cáo tài chính 2015.

Thực hiện một số CV của Đoàn và Công Đoàn

Chuẩn bị tài liệu tuyển sinh năm 2016.

Xuất hóa đơn chứng từ tài chính

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.


IV. Phòng Kỹ thuật

Sửa chữa máy móc thiết bị ở phòng thực hành và sửa chữa máy ở các phòng ban

Đi kiểm tra đất trên đường Hùng Vương.

Cùng C. Phương đi khảo sát máy tính.

Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.


V. Chi bộ Đảng

Triển khai chỉ thị 42 của ban BTTW.

Chỉ đạo hoạt động kỷ niệm ngày 8.3 và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26.3.


VI. Công đoàn

Đánh giá thi đua.

Hoạt động ngày 8.3.


VII. Đoàn thanh niên

Phối hợp với P.QS để tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 03.2016.

Tổ chức hoạt động đoàn ngày 26.3.


Trên đây là kế hoạch tháng 03.2016 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, đề nghị các phòng khoa và cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa và cá nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết