Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,114
59
63
138
58,464

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015
Cập nhật 01/12/2015 Lượt xem 525

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

* Hoạt động chung (Đã hoàn thành tốt các hoạt động và công việc sau):

·         Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10 cho học sinh.

·         Tổ chức dạy và học cho các lớp K11.

·         Chỉ đạo hội đồng thi tốt nghiệp K9 – lần 2.

·         Chỉ đạo kiểm tra tình hình dạy và học của lớp nghề Sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ.

·         Tổ chức bế giảng và phát chứng chỉ, hoàn thành hồ sơ quyết toán lớp nghề Điện dân dụng tại P.Đông Lương.

·         Tổ chức lễ Khai giảng lớp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại phường 3.

·         Lên kế hoạch và tổ chức Hội nghị CBCNVC, hội nghị công đoàn năm học 2015 – 2016.

·         Chỉ đạo công tác bàn giao công việc thư ký BGH.

·         Chỉ đạo làm bản kiến nghị trình HĐQT để giải quyết một số công việc của nhà trường.

I. Phòng Đào tạo

·         Hoàn thành việc tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp K9 lần 2

·        Tham dự hội nghị CBVC năm học 2015 – 2016

·        Tham gia tổ chức Lễ khai giảng lớp nghề KTCBMA ở Phường 3

·         Tham gia Lễ Bế giảng và làm báo cáo tổng kết, phối hợp với P.HC làm hồ sơ quyết toán lớp nghề Điện dân dụng tại P.Đông Lương.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

·         Kiện toàn lại BCH Đoàn trường.

·         Tham gia Đại hội Đoàn ở trường CĐSP.

·         Tham gia hội nghị CBCVC và viết vài tham luận.

·         Sinh hoạt chủ điểm tháng 10.

·         Tham gia truyền thông phòng chống HIV.

·         Hoàn tất thủ tục bàn giao CV từ Thầy Long.

·         Hoàn thành việc đóng sổ rèn luyện của các lớp để lưu hồ sơ.

·         Triển khai các lớp tập văn nghệ.

·         Hoàn thành các kế hoạch năm của phòng.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·         Hoàn thành hồ sơ quyết toán lớp nghề Điện dân dụng tại P.Đông Lương.

·         Chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tuyển sinh.

·         Chuẩn bị hồ sơ dự án trường, chuẩn bị các công việc ở khu đất mới.

·         Tham gia hoạt động của Đoàn TN (truyền thông HIV/AIDS; Kiện toàn BCH đoàn)

·         Dự toán kinh phí cho hoạt động của nhà trường

·         Thanh toán tiền giảng dạy của giáo viên.

·         Tham gia HN CBCNVC năm học 2015 – 2016.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·         Trang trí hội trường, làm maket phục vụ tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức.

·         Phục vụ công tác kỹ thuật cho buổi lễ khai giảng lớp nghề KT chế biến món ăn tại P3.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ

·          Xây dựng và hoàn thành kế hoạch chi bộ năm học 2015 – 2016.

·         Chỉ đạo hội nghị CNVC;

·         Chỉ đạo Đoàn TN kiện toàn BCH Đoàn Trường năm học 2015 -2016.

VI. Công đoàn

  • Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương phụ nữ Việt Nam.
  • Tổng hợp điểm thi đua của CB-GV năm học 2014 – 2015.

VII. Đoàn thanh niên

·         Kiện toàn BCH đoàn trường, bầu BTV Đoàn năm học 2015 - 2016

·         Tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và hoàn thành hồ sơ để quyết toán.

·         Phối hợp với P.Quản sinh tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10.

·         Tham dự Đại hội đại biểu BCH Đoàn trường CĐSP Quảng Trị

·         Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng 11/2015

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015.

* Kế hoạch chung

  • Tổ chức bế giảng lớp nghề Sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp P.Đông Lễ; Lớp Nghề KTCB Món ăn Phường 3;
  • Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán lớp nghề tại P.Đông Lễ; Phường 3; Lớp Nghề KTCB Món ăn Phường 3;
  • Lên kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2015 – 2016.
  • Chỉ đạo việc điều chỉnh chương trình đào tạo.
  • Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11 và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
  • Chỉ đạo thủ tục công tác tuyển sinh ở các địa phương.
  • Tổ chức tập huấn cho CB-GV về phương pháp Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
  • Chỉ đạo tổ chức Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

I. Phòng Đào tạo

·        Chuẩn bị hồ sơ Bế giảng và phát chứng chỉ cho lớp sơ cấp nghề.

·        Tham gia bế giảng và làm báo cáo tổng kết lớp nghề Sửa chữa & vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ và Nghề KTCB Món ăn ở Phường 3;

·        Mua phôi bằng tốt nghiệp và in bằng tốt nghiệp K9

·        Tham gia chuẩn bị khai giảng năm học 2015 – 2016.

·        Tiếp tục theo dõi lớp nghề kỹ thuật chế biến món ăn tại Phường 3.

·         Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

·         Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11.

·         Triển khai các công việc liên quan đến các chi đoàn.

·         Phối hợp CB-GV tham gia tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

·         Chỉ đạo các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng và kỹ niệm 20/10.

·         Xây dựng kế hoạch tham gia kiểm tra nề nếp, học tập của học sinh.

·         Tham gia tọa đàm ngày 20.11.

·         Hoàn thành dán ảnh hoạt động ở bảng tin của nhà trường.

·         Thực hiện các công việc liên quan tới Đoàn TN

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·         Tham gia sinh hoạt chủ điểm tháng 11

·         Tham gia Lễ bế giảng lớp nghề sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ; Lớp Nghề KTCB Món ăn Phường 3 và hoàn thành hồ sơ để quyết toán.

·         Chuẩn bị các công việc để khai giảng năm học 2015 – 2016.

·         Làm hồ sơ quyết toán lớp sơ cấp và vận hành máy nông – ngư nghiệp của Đông Lễ.

·         Làm thủ tục thanh toán kinh phí cho giáo viên giảng dạy năm 2014.

·         Làm thủ tục báo tăng BHXH năm 2015;

·         Hoàn thành BC quý 3/2015

·         Làm bảng lương tháng 9, 10/2015

·         Thực hiện các công việc liên quan đến Đoàn TN

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·         Làm ma ket, trang trí hội trường để sinh hoạt chủ điểm tháng 11.

·         Phục vụ công tác kỹ thuật cho buổi lễ bế giảng và phát chứng chỉ lớp nghề Sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp; Lớp Nghề KTCB Món ăn Phường 3;

·         Hoàn thành dự trù kinh phí sửa chữa máy móc thiết bị ở phòng thực hành và sửa chữa máy ở phòng Hành chính.

·         Đi kiểm tra đất trên đường Hùng Vương.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ Đảng

·         Họp chi bộ định kỳ.

·         Triển khai đánh giá đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng cuối năm.

·         Chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên triển khai chỉ thị 42 của BBT.

VI. Công đoàn

·         Họp xét thi đua tháng 10.

VII. Đoàn thanh niên

·         Phối hợp với P.QS để tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11 và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

·         Phối hợp với P.QS để triển khai cho học sinh tập văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2015 – 2016.

·         Hoàn thành hồ sơ kiện toàn BCH Đoàn trường.

·         Họp phân công trong BCH và xây dựng nội quy quy chế hoạt động của BCH.

·         Tham gia triển khai chỉ thị 42 của BBT về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN.

·         Tổng hợp đánh giá thi tua 20/11 của chi đoàn các lớp.

Kế hoạch cụ thể - Tuần 1 tháng 11/2015

·           Thứ 2: 7h00’: Sinh hoạt chủ điểm tháng 11 chủ đề “Tôn sư trọng đạo”

                 14h30’: Họp hội đồng

·           Thứ 3: 

·           Thứ 4:  14h30’: Họp chi bộ

·           Thứ 5:  15h00’ : Tập huấn rèn luyện kỹ năng sống cho CB-GV.

·           Thứ 6:  15h00’: Bế giảng lớp sơ cấp nghề tại Phường Đông Lễ.

 

Trên đây là kế hoạch tháng 11/2015 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, đề nghị các phòng khoa và cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa và cá nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết