Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,069
14
18
138
58,419

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2015
Cập nhật 01/12/2015 Lượt xem 425

 

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015

* Hoạt động chung (Đã hoàn thành tốt các hoạt động và công việc sau):

 • Tổ chức bế giảng lớp nghề Sửa chữa &vận hành máy nông ngư nghiệp P.Đông Lễ, nghề KT chế biến món ăn tại Phường 3.
 • Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán lớp nghề tại P.Đông Lễ và tại Phường 3
 • Lên kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2015 – 2016 và tổng kết phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 9.
 • Chỉ đạo việc điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11 & giáo dục kỹ năng sống cho HS.
 • Đi tuyển sinh tại Cam Thủy.
 • Bổ sung các tờ rơi tuyển sinh các lớp sơ cấp và môdun.
 • Chỉ đạo thủ tục công tác tuyển sinh ở các địa phương.
 • Tổ chức tập huấn cho CB-GV về phương pháp Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Chỉ đạo tổ chức Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

I. Phòng Đào tạo

·        Kiểm tra lớp sơ cấp nghề tại Phường 3.

·        Chuẩn bị hồ sơ Bế giảng và phát chứng chỉ cho lớp sơ cấp nghề.

·        Tham gia bế giảng và làm báo cáo tổng kết lớp nghề Sửa chữa & vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ và lớp nghề KTCBMA tại Phường 3.

·        Mua và in phôi bằng tốt nghiệp và in bằng tốt nghiệp K9

·        Tham gia chuẩn bị khai giảng năm học 2015 – 2016.

·         Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

·         Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11.

·         Triển khai các công việc liên quan đến các chi đoàn.

·         Phối hợp CB-GV tham gia tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

·         Chỉ đạo các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng và kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/10.

·         Xây dựng kế hoạch tham gia kiểm tra nề nếp, học tập của học sinh.

·         Tham dự khai giảng và kỹ niệm ngày nhà giáo VN 20/11

·         Hoàn thành dán ảnh hoạt động ở bảng tin của nhà trường.

·         Tổng hợp các chi đoàn đăng ký hoạt động trong tháng 11.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·         Tham gia sinh hoạt chủ điểm tháng 11

·         Tham gia Lễ bế giảng lớp nghề sửa chữa & vận hành máy nông ngư nghiệp tại P.Đông Lễ; lớp KTCBMA tại Phường 3 và hoàn thành hồ sơ để quyết toán.

·         Chuẩn bị các công việc để khai giảng năm học 2015 – 2016.

·         Làm hồ sơ quyết toán lớp sơ cấp vận hành máy nông – ngư nghiệp của Đông Lễ.

·         Thanh toán kinh phí cho giáo viên giảng dạy năm 2014.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·         Trang trí hội trường, làm maket phục vụ Khai giảng

·         Phục vụ công tác kỹ thuật cho buổi lễ bế giảng lớp nghề tại P. Đông Lễ và KT chế biến món ăn tại P3.

·         Phục vụ cơ sở vật chất cho GDKN sống cho GV và học sinh.

·         Khảo sát máy và đề xuất sửa chữa máy vi tính ở phòng thực hành và phòng làm việc.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ

·         Họp chi bộ định kỳ.

·         Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.

·         Triển khai đánh giá đảng viên và tổ chức Cơ sở Đảng cuối năm.

·         Chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh niên triển khai chỉ thị 42 của BBT.

VI. Công đoàn

 • Phối hợp nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới và tọa đàm 20/11.
 • Lập báo cáo đánh giá thi đua công đoàn năm 2015.

VII. Đoàn thanh niên

·         Phối hợp với P.Quản sinh tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11.

·         Phát động thi đua và tổng kết thi đua trong các chi đoàn; Tổ chức hội thi văn nghệ, cắm hoa nhân ngày nhà giáo VN 20/11.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2015.

* Kế hoạch chung

 • Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 12.
 • Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán các lớp nghề và thanh toán cho giáo viên giảng dạy.
 • Chỉ đạo thủ tục tổ chức đi tuyển sinh tại các địa phương trong tỉnh.
 • Chỉ đạo việc điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Chỉ đạo thủ tục công tác tuyển sinh ở các địa phương.
 • Chỉ đạo tổ chức Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Chỉ đạo mở lớp Trung cấp nghề KTCBMA tại Triệu Phong.
 • Chỉ  đạo các phòng ban hoàn thành các biểu mẫu báo cáo gửi cấp trên theo yêu cầu.
 • Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sữ dụng thiết bị của trường.
 • Chỉ đạo sửa chữa máy móc, thiết bị tại các phòng làm việc và phòng thực hành.
 • Chỉ đạo tổ chức gặp mặt đối thoại học sinh sinh viên lần thứ I.
 • Rà soát và thống nhất mỡ ngành đào tạo.

I. Phòng Đào tạo

·        Chuẩn bị hồ sơ mở lớp trung cấp KTCBMA tại Triệu Phong.

·        Phối hợp với phòng HC hoàn thành hồ sơ quyết toán các lớp nghề trước 10/12.

·         Lập bảng kê số tiết giảng dạy các khóa trình BGH.

·         Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

·         Hoàn thành hồ sơ thanh toán giảng dạy của giáo viên năm học 2014 - 2015.

·         Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

II. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên

·   Hoàn thành hồ sơ miễn giảm năm học 2015 - 2016.

·   Làm thẻ HS các lớp khóa 11.

·   Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 12 trong HS - SV;

·   Tổ chức cho học sinh khóa 10, khóa 11 đi tham quan Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

·   Hoàn thành thông tin học sinh các lớp khóa 11.

·   Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

III. Phòng Hành chính – kế toán

·         Đi giao dịch các cơ quan ban ngành

·         Liên hệ ĐHTM về việc chuyển tiền

·         Hoàn thành các báo cáo liên quan đến năm 2015 trước ngày 25/12.

·         Hoàn thành việc thanh toán các lớp nghề trước ngày 10/12.

·         Làm sổ sách năm 2016

·         Tham dự các buổi sinh hoạt chủ điểm.

·         In các tờ rơi tuyển sinh, làm lại thông báo tuyển sinh và thủ tục gửi các trường.

·         Dạy kỹ năng sống cho HS

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

IV. Phòng Kỹ thuật

·         Hoàn thành dự trù kinh phí sửa chữa máy móc thiết bị ở phòng thực hành và sửa chữa máy ở phòng Hành chính.

·         Đi kiểm tra đất trên đường Hùng Vương.

·         Trực và hướng dẫn học sinh thực hành  ở phòng máy vi tính.

·         Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

V. Chi bộ Đảng

·         Triển khai chỉ thị 42 của ban BTTW.

VI. Công đoàn

·         Tham gia tập huấn tại liên đoàn Lao động thành phố (ngày 04/12).

·         Nộp báo cáo CĐ, thi đua CĐ năm 2015 lên LĐLĐ thành phố.

·         Đánh giá thi đua tháng 11.

·         Hoàn chỉnh phiếu đánh giá thi đua.

VII. Đoàn thanh niên

·         Phối hợp với P.QS để tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 12 tổ chức tham quan bảo tàng Tỉnh và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

·         Hoàn thành các thủ tục kiện toàn BCH.

Kế hoạch cụ thể - Tuần 1 tháng 12/2015

·         Thứ 2: 14h30’: Họp hội đồng

·         Thứ 3: 7h00’: Sinh hoạt chủ điểm tháng 12 chủ đề “Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN”

                 Họp BGH, P. Đào tạo và P. Hành chính.

·         Thứ 4: 7h00’:  Đi tuyển sinh tại Cam Lộ, Triệu Phong

                 14h30’: Họp thống nhất mỡ ngành đào tạo

·         Thứ 5: 7h00’:  Đi tuyển sinh tại Đakrông, Hướng Hóa.

·         Thứ 6: 7h00’:  Đi tuyển sinh tại Gio Linh, Vĩnh Linh.

·         Thứ 7: 7h00’:  Đi Triệu Phong mỡ lớp đào tạo. (BGH, P. ĐT, P. HC)

Trên đây là kế hoạch tháng 12/2015 của trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, đề nghị các phòng khoa và cán bộ bám sát kế hoạch chung để triển khai công việc của phòng khoa và cá nhân theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết