Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,174
119
123
138
58,524

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016
Cập nhật 19/07/2016 Lượt xem 281

PHÒNG BAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG VIỆC TOÀN TRƯỜNG

·      Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 5.

·      Chỉ đạo phát giấy thực tập tốt nghiệp học sinh.

·      Các phòng ban sắp xếp lại hồ sơ của phòng và phòng bếp.

·      Chỉ đạo làm báo cáo gửi CA.

·      Chỉ đạo thi kết thúc học phần khóa 11

PHÒNG ĐÀO TẠO

·      Chuẩn bị các công việc liên quan đến chuyển trường

·      Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

PHÒNG QLHSSV

·      Lên kế hoạch và tham gia sàn giao dịch việc làm lần thứ 88.

·      Hoàn thành điểm rèn luyện các lớp.

·      Nhắc nhở học sinh nhận giấy thực tập tốt nghiệp.

·      Tham gia giảng dạy theo lịch đã phân công

·      Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng

PHÒNG HÀNH CHÍNH

·      Thực hiện các công tác văn thư

·      Theo dõi nộp học phí ,lệ phí của khóa 10,11

·      Làm hồ sơ dự án cho HĐQT

·      Làm chế độ bảo hiểm CB _ GV

·      Làm việc với công ty XNK về công tác bàn giao tài sản

·      Làm các biên bản liên quan về công tác bàn giao tài sản

·      Giao dịch ngân hàng, cục thuế

·      Thanh toán TLGD cho GV

·      Tham gia các hoạt động Đoàn, CĐ

·      Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

PHÒNG KỸ THUẬT

·      Sửa và lắp đặt các thiết bị máy móc của nhà trường

·      Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng.

CHI BỘ

·      Họp định kỳ

C. ĐOÀN

·      Triển khai nộp tiền mái ấm công đoàn.

ĐOÀN TN

·      Thu đoàn phí

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết