Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,031
25
125
365
56,708

Liên kết

LỚP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG K10
Cập nhật 23/12/2014 Lượt xem 514

THỜI KHÓA BIỂU - KỲ I/2014-2015

Áp dụng từ ngày 08/12/2014

THỨ

BUỔI

PHÒNG

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Thứ Hai

Chính trị

4t

C.Yến

 

 

P2

Thứ Ba

Anh văn căn bản

4t

T.Hải

 

 

P2

Thứ Tư

Ứng phó biến đổi khí hậu

4t

C.Phương

 

 

P2

Thứ Năm

Tin học

4t

T.Phong

Chính trị

4t

C.Yến

 

P2

Thứ Sáu

 

Tin học

4t

T.Phong

 

P2

Thứ Bảy

Anh văn căn bản

4t

T.Hải

Tổ chức bộ máy nhà nước

4t

C.Liên

 Tiếng Việt thực hành

4t

C.Oanh

P2

Chủ Nhật

  Tiếng Việt thực hành

5t

C.Oanh

Quản lý học đại cương

5t

C.Phương

 

P2

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết