Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,769
128
137
124
49,774

Liên kết

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
Cập nhật 21/05/2013 Lượt xem 948

                                ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                       NGÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1. Tên ngành:                Hạch toán kế toán

2. Mã ngành:                           42340303

3. Đối tượng học sinh:   Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

4. Thời gian đào tạo:    2 năm (24 tháng)

5. Giới thiệu tóm tắt về ngành đào tạo:

Đào tạo học sinh có trình độ TCCN ngành kế toán, trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, Quốc phòng, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ…Học sinh được học và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp qua các học phần cơ sở, chuyên ngành. Nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán DN tài chính,  kế toán DN sản xuất, kế toán máy, thuế… thuộc các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khác nhau.

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người nhân viên kế toán có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại. Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ Kế toán. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung và cơ bản của  ngành Hạch toán kế toán trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

6.2.1. Chuẩn kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế chính trị, pháp luật, xã hội. Trình bày được một số vấn đề về chính trị, xã hội, nhà nước và pháp luật.

- Trình bày được kiến thức về hạch toán kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính để thực hiện công tác kế toán, tài chính tại đơn vị.

- Mô tả được kiến thức quản lý tài liệu, dữ liệu theo quy định. Nắm được kiến thức, phương pháp làm các báo cáo tài chính, kế toán tháng, quý, năm đúng quy định.

- Nắm được phần mềm kế toán trên máy tính phục vụ công tác kế  toán, công tác quản lý.

- Có kiến thức về thuế, nghiệp vụ khai báo thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK …) tháng, quý và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

- Trình bày được vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản tiếng Anh tương đương cấp độ chứng chỉ A và các từ vựng chuyên ngành Kế toán.

- Đạt trình độ B tin học văn phòng.

6.2.2. Chuẩn kỹ năng:

- Lập chứng từ, luân chuyển chứng từ kế toán, định khoản & ghi sổ kế toán theo đúng quy định, chế độ.

- Tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, tính toán kết quả sản xuất kinh doanh.

- Áp dụng chế độ, chuẩn mực kế toán để hạch toán chi tiết, tổng hợp vào sổ kế toán đúng quy định.

- Thực hiện thành thạo công tác kế toán trên máy tính (excel, word…). Sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng khác và các thiết bị văn phòng phục vụ công tác kế toán.

- Thu thập, tổng hợp, lập các báo cáo tài chính, kế toán tháng, quý, năm đúng quy định, đúng chế độ.

- Lập, đọc, hiểu được các báo cáo thuế, nghiệp vụ khai báo thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK …) tháng, quý và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

- Phân tích các tài liệu, dữ liệu kế toán, thống kê phục vụ công tác quản lý DN.

- Có kỹ năng Soạn thảo các văn bản,  kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý các tình huống cụ thể trong công tác chuyên môn.

- Sử dụng thư điện tử, internet để truy cập thông tin và giao dịch trên mạng.

6.2.3. Thái độ:

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ của Nhà nước.

- Giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: trung thực, khách quan, chính xác, tỷ mỉ trong công tác kế toán, tài chính.

- Tác phong làm việc nghiêm túc, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc.

- Năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc. Không ngừng học tập trao đổi nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

 6.2.4. Sức khoẻ:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.


Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết