Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,769
40
228
182
56,446

Liên kết

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cập nhật 21/05/2013 Lượt xem 845

                                            ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                   NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tên ngành:                   Công nghệ thông tin

2. Mã ngành:                     42480201

3. Đối tượng học sinh:   Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

4. Thời gian đào tạo:    2 năm (24 tháng)

5. Giới thiệu tóm tắt về ngành đào tạo:

Trang bị các kiến thức cơ bản về chuyên môn ngành Tin học, cấu trúc máy tính, các cơ sở dữ liệu cần thiết trong lập trình, kỹ thuật bảo trì lắp ráp cài đặt .

Kiến thức lắp đặt mạng lan; Lập trình C; Quản trị bảo mật mạng cục bộ, Quản trị SQL server; Kiến thức Đồ họa (Photoshop, Corel,..)  

6. Mục tiêu đào

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại.

Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ Tin học, kỹ thuật viên tin học, kỹ thuật viên đồ họa máy tính, quản trị mạng vừa và nhỏ.

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung và cơ bản của ngành Công nghệ thông tin trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

      6.2.1. Chuẩn  kiến thức:

-                 Hiểu và trình  bày được những kiến thức các môn chung, cơ sở  và chuyên ngành, hiểu về luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tư tưởng  Hồ Chí Minh;  Quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và công tác an ninh  quốc phòng toàn dân.v.v…

    - Nắm được những kiến thức về chuyên ngành công nghệ thông tin như: Lập trình; hệ điều hành, cấu trúc máy tính, mạng máy tính, lắp đặt mạng lan; bảo hành lắp ráp cài đặt máy; lắp đặt và quản trị mạng; thiết kế và quản lý Website; đồ họa ứng dụng….

    - Được trang bị các vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản tiếng Anh tương đương cấp độ chứng chỉ A và các từ vựng chuyên ngành Công nghệ thông tin.

6.2.2. Chuẩn  kỹ năng:   

- Biết ứng dụng được công nghệ thông tin để làm việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào nghiệp vụ văn phòng, các thiết bị văn phòng.

- Sử dụng được các phần mềm đồ họa: Photoshop, Corel, 3D Max,...

 - Cài đặt thành thạo các phần mềm từ hệ điều hành tới phần mềm ứng dụng theo nhu cầu sử dụng;

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng đơn giản, quản trị hệ thống mạng có quy mô vừa và nhỏ trong các cơ quan đơn vị;

- Cài đặt, lắp ráp, thay thế, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa máy tính và một số thiết bị thông thường kèm theo máy tính;

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cỡ vừa và nhỏ;

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử, làm việc theo nhóm.

 6.2.3.  Thái độ:

-   Có lập trường quan điểm chính trị đúng đắn, tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ của Nhà nước.

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm, chính xác, tỷ mỷ, và kỷ luật cao trong công việc;

- Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, công ty; trung thực, giữ chữ tín trong công việc.

-    Năng động, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống trong kỹ thuật tin học.

- Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6.2.4. Sức khỏe:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết