Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,736
7
195
182
56,413

Liên kết

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Cập nhật 22/05/2013 Lượt xem 747

                                        ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                              NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1 Tên ngành:                 Tài chính ngân hàng 

2. Mã ngành:                           42340201

3. Đối tượng học sinh:   Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

4. Thời gian đào tạo:    2 năm (24 tháng)

5. Giới thiệu tóm tắt về ngành đào tạo:

              -  Đào tạo Cán bộ trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành tài chính – ngân hàng, có kiến thức cơ bản về  Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán ngân sách, KT kho bạc, nghiệp vụ ngân hàng.v.v…

              -  Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.   

 6. Mục tiêu đào

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại. Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung và cơ bản của ngành Ngân hàng trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

6.2.1. Chuẩn kiến thức:

         -  Hiểu và trình  bày được những kiến thức các môn chung, cơ sở  và chuyên ngành, hiểu về luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tư tưởng  Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và công tác an ninh  quốc phòng toàn dân.v.v…

- Hiểu và trình bày đúng nguyên lý hạch toán kế toán, tài chính – tiền tệ,  tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, tín dụng ngân hàng,…. và các khái niệm cơ bản, quy ước khác sử dụng trong hệ thống ngân hàng.

- Đọc và hiểu được các báo cáo tài chính, luân chuyển tiền tệ, tỷ giá hối đoái, thanh toán Quốt tế.

- Hiểu được các chế độ kế toán, dữ liệu tài chính.

 - Được trang bị các vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản tiếng Anh tương đương cấp độ chứng chỉ A và các từ vựng chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

- Đạt trình độ B tin học văn phòng.

- Sử dụng thư điện tử, internet để truy cập thông tin và giao dịch trên mạng.

6.2.2. Chuẩn kỹ năng:

- Vận dụng tốt các nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, tín dụng, kế toán, thẩm định dự án đầu tư, thanh toán quốc tế..

- Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng, kết toán ngân sách, KT kho bạc, KT máy…

- Có khả năng cập nhật liên tục các thay đổi trong chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng ngân hàng,…của nhà nước.

 - Biết luân chuyển tiền tệ, thanh toán Quốc tế…

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử, làm việc theo nhóm.

6.2.3. Thái độ:

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức. Tác phong làm việc nghiêm túc, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc.

- Giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: trung thực, khách quan, cẩn thận, chính xác, tỷ mỉ trong công tác kế toán, tài chính.

-  Năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc. Không ngừng học tập trao đổi nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn và tin học, ngoại ngữ để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

6.2.4.  Sức khỏe:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết