Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,770
41
229
182
56,447

Liên kết

QUẢN TRỊ KINH DOANH
Cập nhật 22/05/2013 Lượt xem 917

                              ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                     NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1.Tên ngành: Quản trị kinh doanh (CN quản trị doanh nghiệp sản xuất)

2. Mã ngành:   42340101                          

3. Đối tượng học sinh:   Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

4. Thời gian đào tạo:    2 năm (24 tháng)

5. Giới thiệu tóm tắt về ngành đào tạo:

Học sinh sẽ được học những môn học thuộc khối kiến thức chung theo chương trình khung của Bộ GD & ĐT, Kiến thức cơ sở  và chuyên ngành cơ bản   về kinh tế, quản trị doanh nghiệp như:  Nguyên lý kế toán;  Quản trị sản xuất và tác nghiệp,Quản trị tài chính; Quản trị hành chính; Quản trị nhân sự;  Quản trị thương hiệu; Quản trị chiến lược; Quản trị chất lượng; Quản trị xuất nhập, mua bán….

Đào tạo nhân viên quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; hiểu biết những kiến thức cơ bản về quản lý - kinh tế - kinh doanh; có kiến thức toàn diện về quản trị kinh doanh; thành thạo các kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo năng lực cơ bản thực hiện chức năng quản trị.

6. Mục tiêu đào.

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại. Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ Quản trị  doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung và cơ bản của ngành Quản trị doanh nghiệp trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

6.2.1. Chuẩn kiến thức:

     -  Hiểu và trình bày được những kiến thức các môn chung, cơ sở và chuyên ngành, hiểu về luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và công tác an ninh  quốc phòng toàn dân.v.v…

    - Có kiến thức về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô; Marketing căn bản; Nguyên lý kế toán; thống kê kinh doanh; Kinh tế quốc tế…

      - Hiểu được kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh gồm: Quản trị nhân sự ; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị sản xuất; Quản trị nhân sự, Quản trị hành chính, Quản trị chất lượng, Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa ….;

- Giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường, đọc hiểu được các văn bản bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

6.2.2. Chuẩn kỹ năng:

- Kỹ năng chuyên môn:

+ Biết sắp xếp, quản lý hồ sơ của văn phòng và hồ sơ nhân sự của Doanh nghiệp. Tham gia tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp.

+  Biết triển khai các hệ thống  bán hàng của doanh nghiệp.

+ Thống kê và phân tích được các số liệu thống kê nhằm tăng cường hiệu quả bộ máy sản xuất và  quản lý chất lượng sản phẩm.

+ Lập được kế hoạch sản xuất và quản lý sản xuất, kế hoạch chi phí và kiểm soát dự toán, kiểm soát tiêu thụ sản phẩm.

+ Biết làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

+ Làm báo cáo  số liệu quản trị doanh nghiệp.

- Biết sử dụng được các phần mềm: MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint... và quản lý dữ liệu kinh doanh.

6.2.3. Thái độ:

- Có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành nghề, nhận thức được tầm quan trọng của nghề. 

- Có tác phong công nghiệp, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp.

- Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn.

- Có trình độ và kỹ năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công việc và yêu cầu học tập nâng cao trình độ.

6.2.4. Sức khỏe:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết