Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,773
44
232
182
56,450

Liên kết

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Cập nhật 22/05/2013 Lượt xem 809

                                          ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                 NGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

1. Chuyên ngành :          Kinh doanh thương mại dịch vụ

2. Mã ngành:                  42340107
3. Đối tượng học sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Thời gian đào tạo:      24 tháng (2 năm)

5. Giới thiệu (mô tả) chương trình đào tạo:

        Chương trình ngành học cung cấp cho học sinh trình độ Trung cấp chuyên nghiệp về kinh doanh thương mại dịch vụ. Người học nắm được tổng quan chi tiết về nghiệp vụ của một nhân viên thương mại dịch vụ: giao tiếp ứng xử, nắm được luật pháp nhà nước, luật doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, anh văn thương mại, các hoạt động giao dịch, dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty hay của một đơn vị kinh doanh, dịch vụ.

6. Mục tiêu đào

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại. Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ kinh doanh, buôn bán, xuất, nhập hàng hóa, thương mại dịch vụ. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung, cơ sở và chuyên ngành Thương mại dịch vụ trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

6.2.1. Chuẩn kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội, kinh tế chính trị, về Nhà nước và pháp luật.

- Hiểu và mô tả  được nội dung kiến thức của các môn cơ sở và các môn chuyên ngành về thương mại và dịch vụ để xử lý các tình huống trong hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

 - Nắm được kiến thức về hoạt động dịch vụ khách hàng và bảo mật thông tin Phần mềm kế toán, sổ sách, văn bản, giấy tờ...

 - Hiểu và trình bày được nghiệp vụ kế toán thương mại, phần mềm quản lý kinh doanh, sổ sách giao nhận hàng, bán hàng.

 - Nắm được kiến thức về các nghiệp vụ : Lập, thu thập, tổng hợp được thông tin từ các báo cáo về tình hình thu mua hàng hóa, cung cấp hàng hóa, quản lý kho bãi, tình hình bán hàng và quản lý bán hàng, tình hình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng.

- Trình bày được các quy trình thực hiện công tác quản lý kinh doanh thương mại dịch vụ theo quy định.

- Đạt trình độ tiếng Anh  chứng chỉ A quốc gia, tiếng Anh căn bản và chuyên ngành, giao tiếp  trôi chảy.

- Đạt trình độ B Tin học văn phòng, các phương tiện thanh toán điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, phục vụ các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý kinh doanh...

6.2.2.  Chuẩn kỹ năng :

- Lập các chứng từ liên quan trong các nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ.

- Xây dựng, thực hiện quy trình thu mua, quy trình quản lý kho, quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ.

- Có kỹ năng lập, thu thập, tổng hợp được thông tin từ các báo cáo về tình hình thu mua hàng hóa, cung cấp hàng hóa, quản lý kho bãi, tình hình bán hàng và quản lý bán hàng, tình hình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng.

- Thu thập tài liệu, đọc và phân tích tài liệu, văn bản; thực hiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống trong các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

6.2.3. Thái độ:

- Có lập trường quan điểm chính trị đúng đắn, tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ của Nhà nước.

- Giữ vững chuẩn mực đạo đức kinh doanh, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Tuân thủ nội quy, quy chế của doanh nghiệp, trung thực, cẩn trọng,  tỉ mỉ, chính xác, giữ chữ tín trong kinh doanh. Có trách nhiệm cao trong công việc.

- Năng động, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống trong kinh doanh. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6.2.4. Sức khỏe:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết