Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,808
79
267
182
56,485

Liên kết

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH
Cập nhật 22/05/2013 Lượt xem 858

                                         ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                                                   QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

 

1. Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ

   Chuyên ngành :  Quản Trị Hành chính  

2. Mã ngành : 42340410

3. Thời gian đào tạo: 24 tháng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệpTHPT, THBT.         

5. Giới thiệu tóm tắt ngành đào tạo:

Chương trình ngành học cung cấp cho học sinh trình độ chuyên môn nghiệp vụ bậc trung cấp chuyên nhgiệp của ngành Quản trị - Quản lý, (chuyên ngành  Hành chính văn phòng  ).

 Kiến thức về các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, quản trị nhân sự...

Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, nghiệp vụ lưu trữ văn thư, hồ sơ. thư ký văn phòng, thư ký giám đốc.

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nhiệp vụ quản lý các loại công văn giấy tờ liên quan đến công tác của một đơn vị. Đặc biệt là biết sắp xếp, tổ chức hội họp, Hội nghị.   

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1. Mục tiêu chung:  

Nhằm đào tạo người nhân viên văn phòng có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng và phong cách lao động mới, hiện đại. Có kỹ năng thực hiện cơ bản nghiệp vụ Hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng, thư ký giám đốc. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kiến thức chung và cơ bản của ngành quản trị hành chính – pháp lý trong công việc cụ thể.

6.2. Mục tiêu cụ thể.

6.2.1.  Chuẩn kiến thức.

- Trình bày được một số vấn đề về chính trị, xã hội, về nhà nước và pháp luật, hệ thống các cơ quan nhà nước.  

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức nhà nước.

- Trình bày được những vấn đề chung về Luật Hành chính và các văn bản  luật  quản lý hành chính, quản lý nhà nước.

- Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của công tác quản trị hành chính – văn phòng, quản lý nhân sự

- Hiểu được nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ văn thư như: tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến và đi, quản lý và sử dụng con dấu, các phương pháp lập hồ sơ.

- Nắm được nghiệp vụ thư ký ( TK văn phòng , TK giám đốc)

- Hiểu được nguyên tắc, phương pháp thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo.

- Nắm được hệ thống các văn bản, những yêu cầu về nội dung, thể thức,  cấu trúc, nội dung và kỹ thuật  soạn thảo văn bản ( công văn, quyết định, thông báo, biên bản, tờ trình, báo cáo, nghị quyết, diễn văn, Hợp đồng...)

- Trình bày được hệ thống tổ chức lưu trữ tài liệu quốc gia Việt Nam, các nguyên tắc, nội dung thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ như: xác định giá trị tài liệu, thống kê tài liệu lưu trữ, thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

6.2.2. Chuẩn kỹ năng:         

- Sử dụng được phần mềm Microsoft Word, Excel, Power Point

- Biết soạn thảo các loại văn bản, hợp đồng một cách thành thạo.

- Thực hiện được các nghiệp vụ văn thư như: tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến, tổ chức quản lý văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự đúng quy định nhà nước.

- Xây dựng được các kế hoạch, chương trình quản lý, lịch công tác cho lãnh đạo và cơ quan.

- Tổ chức được các hội nghị, các chuyến đi công tác cho cơ quan và lãnh đạo.

- Xử lý được các tình huống trong hoạt động tiếp khách, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin trong giao tiếp.

- Thực hiện được các nghiệp vụ lưu trữ như:  xác định giá trị tài liệu, thống kê tài liệu lưu trữ, thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

-  Có kỹ năng khái quát tổng thể về nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ thư ký.

- Có kỹ năng sử dụng máy vi tính thành thạo và ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý hành chính.

- Biết giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh phục vụ cho công tác giao dịch và quản lý.

6.2.3. Thái độ:

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ của Nhà nước.

- Giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, chính xác, tỷ mỉ trong công tác quản lý hành chính .

- Tác phong làm việc nghiêm túc, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc.

- Năng động, nhanh nhẹn, linh hoạt trong các tình huống. Không ngừng học tập trao đổi nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

- Giản dị, khiêm tốn học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp để nâng cao tay nghề.

6.2.4
. Sức khoẻ:

- Thường xuyên rèn luyện thân thể, luyện tập thể dục, thể thao để có sức khỏe  đảm bảo công tác lâu dài.

- Có ý thức sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết