Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,755
114
123
124
49,760

Liên kết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A
Cập nhật 28/06/2013 Lượt xem 1035

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A

 

1. Khối lượng học tập: 90 tiết

2. Phân bổ thời gian   

- Lý thuyết: 33 tiết

- Thực hành: 57 tiết

3. Mục tiêu:

Trang bị những kiến thức cơ bản về máy tính, virus, hệ điều hành Windows. Cung

 cấp kỹ năng và cách sử dụng phần mềm MS Word và Excel để xử lý văn bản và bảng tính

 phục vụ cho công tác văn phòng.

4. Yêu cầu đạt được:

Học viên có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng thành thạo và áp dụng vào

 công việc văn phòng từ căn bản đến chuyên nghiệp. Có khả năng xử lý file dữ liệu, virus,

soạn thảo và in ấn các loại văn bản giấy tờ , bảng biểu, bảng tính, ….

5. Mô tả tóm tắt nội dung

Nội dung gồm các phần sau:

- Đại cương về Tin học - Hệ điều hành Windows

- Soạn thảo văn bản MS Word

- Bảng tính điện tử MS Excel

6. Nội dung chi tiết

Nội dung

Số tiết

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

PHẦN 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC (20 TIẾT)

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về Tin học

2

 

            1. Thông tin và xử lý Thông tin

            2. Máy tính điện tử:

                        2.1. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử

                        2.2. Phân loại máy tính điện tử

                        2.3. Các khối chức năng và các bộ phận chính của MTĐT

            3. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

Chương 2. Hệ điều hành

5

13

            1. Các khái niệm

            2. Hệ điều hành Windows:

                        2.1. Giới thiệu

                        2.2. Khởi động và thoát Windows XP

                        2.3. Màn hình giao tiếp của hệ điều hành Window XP

                        2.4. Cách sử dụng chuột

                        2.5. Thao tác với các cửa sổ Folder

                        2.6. Các thao tác cơ bản trên giao diện màn hình Desktop

                        2.7. Một số lệnh cơ bản về tập tin và thư mục.

            3. Một số trình ứng dụng trên Windows

            4. Chương trình tiện ích Windows Explorer

PHẦN 2:  SOẠN THẢO VĂN BẢN (35 TIẾT)

Chương 1. Các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản

1

1

            1. Giới thiệu Microsoft Word

            2. Khởi động và thoát khỏi Microsoft Word

            3. Các thành phần của cửa sổ Microsoft Word

            4. Các thao tác cơ bản về tập tin văn bản

            5. Nhập và xử lý khối văn bản

            6. Các chế độ hiện thị tài liệu, màn hình.

Chương 2.  Định dạng văn bản

5

10

            1. Định dạng ký tự

            2. Định dạng đoạn văn bản

            3. Định dạng Tabs.

            4. Thiết lập định dạng ký tự và số đầu đoạn văn bản

            5. Định dạng trang giấy

            6. Tạo cột văn bản

            7. Tạo ký tự thụt cấp (Drop cap)

            8. Đặt tiêu đề  và đánh số trang

            9. Tạo công thức toán học

Chương 3.  Chèn các đối tượng và đồ hoạ

3

5

            1. Chèn ngày tháng, thời gian hiện thời

            2. Chèn ký tự đặc biệt

            3. Chèn hình ảnh

            4. Sử dụng công cụ đồ hoạ

            5. Định dạng đối tượng đồ hoạ

            6. Tạo chữ nghệ thuật (WordArt)

Chương 4. Bảng biểu

3

5

            1. Các cách tạo bảng đơn giản

            2. Nhập và hiệu chỉnh bảng biểu

            3. Tạo đường viền, phủ bóng

            4. Sắp xếp dữ liệu bảng biểu

            5. Một số thao tác tính toán trên bảng biểu

Chương 5. Các chức năng tiện ích và in ấn

1

1

            1.  Tìm kiếm và thay thế  chuỗi ký tự

            2. Tính năng Autotext và Auto Correct

            3. In ấn và các tiện ích khác

PHẦN 3:  BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ (35 TIẾT)

Chương 1. Giới thiệu Microsoft Excel

1

1

            1. Giới thiệu

            2. Khởi động và thoát khỏi Microsoft Excell

            3. Màn hình giao tiếp

            4. Các lệnh về tập tin

Chương 2.  Các thao tác xử lý dữ liệu bảng tính Excel

2

2

            1. Các kiểu dữ liệu và toán tử trong  Excel

            2. Địa chỉ ô

            3. Di chuyển và chọn dữ liệu

            4. Thao tác nhập, sửa, xoá và phục hồi dữ liệu

            5. Sao chép, di chuyển dữ liệu

            6. Hiệu chỉnh cột, hàng, ô

            7. Định dạng dữ liệu

            8. Bảo vệ  dữ liệu

            9. Một số thao tác với các bảng tính

Chương 3. Hàm số

8

12

            1. Dạng tổng quát của hàm

            2. Cách nhập hàm

            3. Một số hàm thông dụng:

                        3.1. Các hàm số học

                        3.2. Hàm thống kê

                        3.3. Hàm Logic­, hàm chuỗi và hàm thời gian

                        3.4. Hàm Tìm kiếm

Chương 4. Đối tượng và đồ hoạ

1

2

            1. Chèn các đối tượng

            2. Công cụ đồ hoạ

            3. Biểu đồ, đồ thị

Chương 5  Các chức năng tiện ích

1

5

            1. Cơ sở dữ liệu

            2. Sắp xếp dữ liệu

            3. Tổng hợp số liệu theo nhóm

            4. In ấn và các tiện ích khác

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết